Du søgte efter partikulær

Viser 1-20 af 20

 1. partikulær

  (af fr. particulier (adj.) privat, særskilt, og/eller af lat. particularis, som vedrører en del af noget, speciel, af particula), særlig; særskilt; vedr. e... Læs mere

  Tags:

 2. sod

  fine, sorte kulpartikler, der opstår ved ufuldstændig forbrænding. Koncentrationen af sod i atmosfæren er, i særdeleshed tidligere, blevet benyttet som in... Læs mere

 3. fronesis

  hos Platon betegner fronesis den dyd, der beror på sindelag, og som er forudsætning for alle 'borgerlige' dyder. Hos ... ... Læs mere

 4. pangenese

  (af pan-, se pan(to)-, og -genese), nedarvningsteori fremsat af Charles Darwin i 1868 i værket The Variation of Plants and Animals under Domesticati... ... Læs mere

 5. mendelsk nedarvning

  ...partikulær nedarvning, nedarvningen af selvstændige (diskrete) arveenheder, første gang beskrevet af Gregor Mendel; se også gen og genetik. ... Læs mere

 6. Niels Heldvad

  Nicolaus Helduaderus, Niels Hellevad (Helvad),  27.10.1564-23.8.1634, præst, forfatter. Født i Hellevad, Åbenrå amt, død i Kbh. H. gik i skole i Flensb... Læs mere

 7. kemisk analyse

  identifikation, detektion og kvantificering af stoffer baseret på kemiske reaktioner. Ved kvalitativ analyse undersøges, hvilke grundstoffer eller grundsto... Læs mere

 8. lykke

  fyldig eller rig tilstand, en tilværelse, der lykkes og er præget af tilfredshed og glæde. Et lykkeligt liv er et godt liv, ofte anset for det højeste g... Læs mere

 9. VLDL

  ...Very Low Density Lipoproteins, én blandt flere grupper af partikulære stoffer, der transporterer fedt i blodet, da fedt ikke er opløseligt i det vandige ... Læs mere

 10. HDL

  ...high density lipoproteins, én blandt flere grupper af partikulære stoffer, som bl.a. transporterer kolesterol i blodet. HDL-partikler består af protein, ... Læs mere

 11. Catalonien - historie

  Catalonien var oprindelig beboet af iberere og keltere. I romertiden var det et rigt område i provinsen Hispania Tarraconensis. I 400-t. blev den erobret af... Læs mere

 12. Otto Smith

  Otto Sophus Smith,  1.8.1890-27.3.1939, officer, våbenhistoriker. Født i Ålborg, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). S. blev 1912 sekondløjtnant og premi... Læs mere

 13. nominalisme

  filosofisk opfattelse, ifølge hvilken det rigtige svar på spørgsmålet 'Hvad er det for en ting, der er fælles (lat. universale) f... ... Læs mere

 14. Wilhelm Johannsen

  Wilhelm Ludvig Johannsen, 3.2.1857-11.11.1927, dansk plantefysiolog og arvelighedsforsker. Wilhelm Johannsen var uddannet farmaceut og arbejdede de første k... Læs mere

 15. fiskesygdomme

  omfatter ernærings- og miljøbetingede sygdomme samt infektionssygdomme. Hovedparten af sygdommene angriber både vildfisk, akvariefisk og opdrætsfisk og ... Læs mere

 16. Henrik Bolten

  Henrik Bolte,  7.12.1734-7.3.1790, baron. Døbt i Bremen. Død i Kbh., begravet i Petri k. 'I yderlig fattigdom' kom B. til Kbh. hvor han efter udstået lære... Læs mere

 17. Det fællesmenneskelige

  To af mellemkrigstidens mest fremtrædende ideologier havde lagt vægt på, hvad der adskiller mennesker fra hinanden. Nazismen var det mest skræmmende ekse... Læs mere

 18. genetik

  arvelighedslære, det delområde af biologien, som beskæftiger sig med arvematerialets opbygning, funktion, videreførelse fra forældre til afkom samt æn... Læs mere

 19. billede

  med vendingen 'at danne sig et billede af noget' berører man to af de vigtigste betydninger af ordet billede. Billede betyder en i indre eller ydre forstan... Læs mere

 20. biologi

  den naturvidenskab, som beskriver levende væseners opståen, udvikling, struktur, samspil og vekselvirkning med den øvrige natur. Biologien udgør en bred... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki