Du søgte efter pejling

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste
 1. pejling

  ... (afledn. af pejle, af mnty. pegelen, af pegel 'mærke på drikkekar, mål'), inden for navigation retningen fr... ... Læs mere

 2. krydspejling

  positionsbestemmelse ved pejling af to forskellige objekter. Da én pejling, kompaslinjen gennem iagttager og objekt, giver en stedlinje, dvs. en linje, som ia... Læs mere

 3. tømmermand

  besætningsmedlem, som tidligere brugtes i store skibe. Tømmermanden var enten uddannet tømrer eller en matros, der var betroet særlige vedligeholdelsesopga... Læs mere

 4. radiofyr

  radiosender med kendt position, som udsender radiosignaler, for at skibe eller fly kan pejle retningen til fyret. De første radiofyr blev etableret i 1920'ern... Læs mere

 5. plotning

  ... (af eng. plot 'kortlægge, indtegne', af subst. plot, omdannelse af plat i bet. 'kort, plan'), inden for navigation metode til at bestemme et andet skibs k... Læs mere

 6. radarnavigation

  navigationsmetode, hvor radarens pejlings- og afstandsfunktioner benyttes til bestemmelse af et skibs position. Metoden anvendes ved anduvning af land og sejla... Læs mere

 7. radiosonde

  ballon med meteorologiske instrumenter, der sendes op gennem atmosfæren til 15-20 km højde; en radiosender rapporterer løbende om temperatur og luftfugti... Læs mere

 8. Tage Voss

  f. 12.7.1918, dansk læge og forfatter. Voss var læge på Christiansø 1947-67, derefter skolelæge i København 1967-77 og i Birkerød 1977-88. Han har desud... Læs mere

 9. søopmåling

  bestemmelse af dybden til bunden af havet med det formål at udarbejde søkort. Søopmåling, der bestemmer samhørende værdier af havdybde og position, er ... Læs mere

 10. elektronisk krigsførelse

  militære aktiviteter, som omfatter anvendelse af elektroniske midler med henblik på at bestemme, udnytte, hæmme eller forhindre fjendens brug af elektronisk... Læs mere

 11. Længst i øst

  Helt ovre i øst lå Bornholm og det, vi senere i historien skulle kalde de gammeldanske lande i Sydsverige. Også her kan man i gravene se tegn på den samm... Læs mere

 12. Kina - massemedier

  Kina har aldrig været et oplysningssamfund. Staten i denne eller hin form har så godt som altid siddet solidt på oplysningsapparatet. Frem til kommunister... Læs mere

 13. navigation

  kunsten at bestemme en sikker og hensigtsmæssig rute for et skib, fly eller rumfartøj og derpå føre det sikkert frem ad den valgte rute. Forudsætningen... Læs mere

 14. Vagtskifte i kunsten

  I 1958 udkom Klaus Rifbjergs roman „Den kroniske uskyld” og Leif Panduros „Rend mig i traditionerne”. Begge bøger handlede om den besværlige ungdom... Læs mere

 15. Anything goes - postmodernisme og mangfoldighed

  I 1960'erne tog man pejling af modernismen, og man nåede til den erkendelse, at vi med Ole Sarvigs ord i Krisens billedbog (2. udvidede udgave 1962) var „... Læs mere

 16. Michael Chr. Rottbøll

  Michael Christian Rottbøll, døbt Christian Michael,  8.6.1917-26.9.1942, kaptajn i 'Special Operations Executive. Født i Børglum sg., Hjørring amt, død ... Læs mere

 17. Th. Krabbe

  Thorvald Haraldsen Krabbe,  21.6.1876-16.5.1953, ingeniør, fyrdirektør. Født på Frbg, død i Ordrup. K. blev student 1894 fra Metropolitanskolen, cand.phi... Læs mere

 18. ADF

  ...Automatic Direction Finder, radiokompas, benyttes til navigation af fly, idet et viserinstrument i cockpittet angiver pejlingen til det radiofyr, hvis frekv... Læs mere

 19. svajepæl

  solid pæl eller duc d'albe, omkring hvilken skibe tidligere foretog en omsvajning hele kompasset rundt for vha. pejlinger til kendte punkter at bestemme devia... Læs mere

 20. fosterudvikling

  den proces, hvorved en flercellet organisme udvikles fra en enkelt ægcelle til et stadium, hvori organismen tager føde til sig ved sit eget fordøjelsessy... Læs mere

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki