Du søgte efter pensionsopsparing

Viser 1-18 af 18

 1. pensionsopsparing

  opsparing til alderdommen. Det danske pensionssystem omfatter ... ... Læs mere

 2. realrenteafgift

  afgift af pensionsopsparing til staten. Realrenteafgift blev indført 1984, og afløst 2000 af pensionsafkastbeskatning. wiki.template('Artikelfod') ... ... Læs mere

 3. indekskontrakt

  aftale om statsstøtte til pensionsopsparing i perioden 1957-71. Ordningen blev standset på grund af store statslige udgifter til ordningen. Indekskontrakt... Læs mere

 4. pensionsafkastbeskatning

  skat til staten af pensionsopsparing, dvs. alle former for formueafkast af pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensionsordninger, alderspension ... Læs mere

 5. Polen - sociale forhold

  Efter kommunismens sammenbrud i 1989 har det sociale system gennemgået en række nedskæringer og liberaliseringer, hvilket har betydet en skævere ... ... Læs mere

 6. Caisse des dépôts et consignations

  ...CDC, finansiel institution i den franske stats regi, grundlagt i 1816. Inden for finanssektoren er CDC-gruppen blandt de største i verden, ligesom den er F... Læs mere

 7. økonomisk demokrati

  ...ØD, begreb, der dækker forskellige initiativer og forslag til en demokratisering af ejendomsretten til produktionsmidlerne. Økonomisk demokrati har især... Læs mere

 8. indskydergaranti

  garanti, som dækker indestående i et pengeinstitut ved pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs. En indskydergaranti blev indført første gang i ... Læs mere

 9. pension

  årligt eller månedligt pengebeløb, der udredes af det offentlige, arbejdsgiver og/eller pensionsforsikring til en per... ... Læs mere

 10. Ungarn - sociale forhold

  Den økonomiske omstilling i Ungarn medførte i de første år efter 1989 en sænkning af levestandarden, som var endnu mere drastisk end i Polen og Tjekkiet... Læs mere

 11. indekslån

  lån, hvis ydelse og restgæld reguleres med udviklingen i et indeks, der typisk afspejler udviklingen i forbrugerpriserne. Ved en sådan lånekonstruktion er ... Læs mere

 12. den finansielle sektor

  de finansielle arbejdsopgaver, som vedrører skabelsen af finansielle fordringer samt de finansielle markeder, de finansielle institutioner og dermed også d... Læs mere

 13. økonomisk politik

  politiske initiativer, som har til formål at påvirke økonomiske forhold i samfundet. Den økonomiske politik kan sigte mod både generelle og specifikke f... Læs mere

 14. Singapore - sociale forhold

  Singapore har som store dele af det øvrige Asien ikke et statsligt socialt sikkerhedssystem; i stedet hviler hovedparten af byrden på familien. Der er sål... Læs mere

 15. efterløn

  ydelse til dagpengeberettigede arbejdsløshedsforsikrede, der helt eller delvis trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Efterlønnen blev indført i 1979 m... Læs mere

 16. indkomstskat

  den del af de samlede skatter og afgifter, der beregnes af en årligt opgjort indkomst hos landets skatteydere (personer, selskaber, fonde m.v.). Indkomstska... Læs mere

 17. Grønland - sociale forhold

  Det sociale område har traditionelt været reguleret af grønlandske politiske og administrative organer, men baseret på samme socialpolitiske principper s... Læs mere

 18. Firkløverregeringen

  I 1985 talte Danmarks borgerlige regering og dens tilhængere om genopretningen, omstillingen og opsvinget, og regeringen benævnte sig selv ved det lykkekli... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki