Du søgte efter periodisk bevægelse

Viser 1-10 af 10

 1. periodisk bevægelse

  bevægelse, som gentager sig selv. Eksempler er svingende strenge, fjedre og penduler. Andre eksempler er legemer, der roterer om en akse, eller planeter, som ... Læs mere

 2. virialteorem

  fysisk teorem, der knytter middelværdien af et systems kinetiske energi sammen med de på systemet virkende kræfter. Virialteoremet har sin oprindelse i den ... Læs mere

 3. svingning

  udslag omkring en ligevægtsværdi af en fysisk størrelse; i mere snæver betydning en periodisk bevægelse. Svingninger forekommer bl.a. for mekaniske, akust... Læs mere

 4. bifurkation

  (af lat. bi- og afledn. af furca 'gaffel, fork'), forgrening, tvedeling....inden for matematik, fysik og kemi (i såkaldte dynamiske systemer) betyder bifurkat... Læs mere

 5. attraktor

  nøglebegreb i den geometriske teori for dynamiske systemer — dvs. den moderne bevægelseslære. Betegnelsen anvendes i matematik og fysik i teorien for di... Læs mere

 6. Tidevand

  Massetiltrækningen fra Månen og Solen fremkalder store tidevandsbølger i havområder, der er tilstrækkeligt store, og herfra bevæger bølgerne sig rundt... Læs mere

 7. kaos

  i fysikken en uordnet bevægelse, som optræder under simple, reproducerbare omstændigheder. Man går ofte ud fra, at problemer, som let kan formuleres, ogs... Læs mere

 8. periode

  (af gr. periodos 'omløb, tidsafsnit, afrundet sætning', af peri- og hodos 'vej'), svingningstid, i fysikken den tid det tager for et svingende eller roterend... Læs mere

  Tags:

 9. oscilloskop

  ... ... (af lat. oscillare 'svinge' og afledn. af gr. skopein... ... Læs mere

 10. arabisk astronomi

  skal her forstås som planetastronomi skrevet på arabisk; forfatterne var tit jøder, persere eller fra andre folkeslag. Blomstringstiden går fra 800-t. til ... Læs mere

Viser 1-10 af 10

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki