Du søgte efter personel

Viser 21-40 af 100

 1. krigsartikler

  privilegier for det militære personel. Efter at lejetropper i slutningen af middelalderen havde afløst de gamle folkevæbninger, og hæren var blevet en selv... Læs mere

 2. Cuba - militær

  ... Læs mere

 3. militær strafferet og retspleje (Før 1973)

  I ældre tid blev straffesager mod militært personel behandlet i henhold til krigsartikler eller artikelbreve, der indeholdt bestemmelser om befalingsmændene... Læs mere

 4. Forsvarets Medalje

  medalje, der tildeltes personel i forsvaret for fortjenstfuld indsats uden for Danmark. Forsvarets Medalje blev indstiftet 27.11.1991 i anledning af den dans... Læs mere

 5. Dansk Ethioper Mission

  ...DEM, et folkekirkeligt missionsselskab, stiftet 1948, hvor de første missionærer blev udsendt til Etiopien, fra 1952 virksom i Sydetiopien. Selskabet arbe... Læs mere

 6. SHAEF

  ...Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, hovedkvarter for de allierede styrker, der 6.6.1944 gik i land i Normandiet. Øverstkommanderende var den ... Læs mere

 7. flyvecertifikat

  bevis på, at indehaveren er kvalificeret til at føre et fly. Det var oprindelig aeroklubberne, der udstedte flyvecertifikater; det første blev udstedt i Fra... Læs mere

 8. Rusland (Militær)

  Ruslands væbnede styrker er fortsat under restrukturering og reduktion efter at have været kernen i ... ... Læs mere

 9. officer

  (via fr. officier fra mlat. officiarius 'embedsmand', af lat. officium 'hverv, tjeneste'), militær befalingsmand på chef- eller lederniveau, dvs. graderne fr... Læs mere

 10. servitut

  (af lat. servitus 'underkastelse', gen. servitutis), begrænset ret over en fast ejendom, der tilhører en anden. En servitut, der giver adgang til at råde ov... Læs mere

 11. Udenrigsloven

  kort betegnelse for Loven om udenrigstjenesten, som vedrører dennes organisation og siden 1983 tillige dens formål (se udenrigstjenesten). Begrebet udenrigst... Læs mere

 12. interpersonel

  (lat. inter- + fr. personel), mellemmenneskelig. ... Læs mere

 13. Grønland - forsvar

  Grønlands Kommando har ansvaret for Forsvarets tjenestesteder og aktiviteter i Grønland, herunder tilknyttede inspektionsskibe og inspektionskuttere, det d... Læs mere

 14. Enhedskommandoen

  militær kommando, oprettet i 1961 for danske og tyske styrker i den sydlige del af NATOs Nordregion. Enhedskommandoen havde rod i et dansk-tysk flådesamarb... Læs mere

 15. Søværnets Operative Kommando

  SOK, Søværnets operative ledelse, 1961-2014. SOK's virksomhed omfattede i fredstid bl.a. farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, eftersøgnings- og s... Læs mere

 16. Ceuta og Melilla

  ... spanske enklaver på Marokkos Middelhavskyst. Ceuta ligger på en landtange ved Gibraltarstrædet og Melilla på kysten 200 km mod øst. Endvidere hører d... Læs mere

 17. granat

  projektil, normalt beregnet til affyring fra kanon, haubits eller mortér. Brisantgranaten består af en projektilformet kappe, der omslutter et hulrum fyldt... Læs mere

 18. militær strafferet og retspleje (Militær retsplejelov af 1973)

  Med Militær straffelov af 1973 blev de resterende militære strafarter, kvarterarrest samt vagtarrest, afskaffet til fordel for de efter Borgerlig straffelov ... Læs mere

 19. marine

  et lands flåde af handels- og krigsskibe og dertilhørende personel, udrustning m.m. ... Læs mere

  Tags:

 20. krigsgas

  gasser, der kan dræbe eller ukampdygtiggøre ubeskyttet personel; se ABC-krigsførelse og kemiske kampstoffer. ... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki