Du søgte efter personlighedsforstyrrelse

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste
 1. personlighedsforstyrrelse

  vedvarende, karakteristiske mønstre for adfærd og oplevelsesmåde, som afviger fra det i kultursammenhængen accepterede, hvad angår holdning, følelsesli... Læs mere

 2. emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse

  se borderline. ... Læs mere

 3. psykopati

  ... (af psyko- og -pati), ... ... Læs mere

 4. karakterafvigelse

  se personlighedsforstyrrelse. ... Læs mere

 5. skizoid personlighedsstruktur

  (1. ord afledt af 1. led i skizofreni), personlighedsforstyrrelse med emotionel kølighed og nedsat evne til at udtrykke følelser.... ... Læs mere

 6. sociopati

  inden for kriminalpsykologi en særlig form for personlighedsforstyrrelse, der bl.a. kendetegnes ved manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer ... Læs mere

 7. pyromani

  abnorm tilskyndelse til gentagen ildspåsættelse, ofte pga. en stærk ophidselse ved synet af ild og de dramatiske begivenheder, som ildebrand kan resultere... Læs mere

 8. psykopat

  person, der lider af psykopati. Se personlighedsforstyrrelse. ... Læs mere

 9. sindslidelse

  psykisk sygdom i form af neurose, personlighedsforstyrrelse, psykose eller ... ... Læs mere

 10. affektreaktion

  pludselige, situationsudløste, voldsomme følelsesudladninger, fx selvmordsforsøg eller voldelig adfærd over for andre. Den kan være led i en personligheds... Læs mere

 11. posttraumatisk belastningsreaktion

  posttraumatisk stress-syndrom, PTSD (eng. Posttraumatic Stress Disorder), forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af særlig truende... Læs mere

 12. dependens

  (af lat. dependentia 'afhængighed', af dependere 'afhænge af'), psykologisk begreb, der karakteriserer en persons forhold til nogen eller noget som afhængig... Læs mere

 13. grænsepsykose

  ...borderlinetilstand, psykisk abnormtilstand, der diagnostisk befinder sig mellem neuroser og ... ... Læs mere

 14. narcissisme

  selvoptagethed, selvfølelse eller kærlighed til sig selv. Narcissisme er et centralt og meget omdiskuteret psykologisk begreb med skiftende betydninger op... Læs mere

 15. pædofili

  (af gr. pais 'barn, dreng', gen. paidos, og -fili, se -fil), seksuel fascination af og tiltrækning mod børn. De fleste pædofile har en bestemt alders-... ... Læs mere

 16. spiseforstyrrelser

  psykiske lidelser præget af forvrænget kropsopfattelse og abnormt forhold til fødeindtagelse. Man skelner mellem nervøs spisevægring (anorexia nervosa) ... Læs mere

 17. psykiatri

  lægevidenskabeligt speciale, der beskæftiger sig med diagnostik, forekomst, forløb og årsagsforhold, forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme hos... Læs mere

 18. personlighed

  de egenskaber, som er et menneskes særpræg. I dagligdagen anvendes betegnelsen personlighed gerne på to måder: Enten for et menneskes mere overfladiske ... Læs mere

  Tags:

 19. kleptomani

  (af gr. kleptein 'stjæle' og mani), sygelig trang til at stjæle ting, der undertiden er af ringe materiel værdi. Tilskyndelsen til at stjæle antager en dri... Læs mere

 20. identitet

  anvendes i dagligsproget om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer be... Læs mere

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki