Du søgte efter pesticid

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. pesticid

  se pesticider. ... Læs mere

  Tags:

 2. fladebelastning

  betegnelse, som i forbindelse med vand-, jord- og grundvandsforurening bruges om stoftilførsel til et areal pr. tidsenhed, fx kg pesticid pr. ha pr. år. Tilf... Læs mere

 3. brommethan

  ...methylbromid, CH3Br, luftart med kloroform-lignende lugt. Anvendes i den organiske syntese som kølemiddel og bl.a. i landbruget som pesticid. Se også alky... Læs mere

 4. biocid

  stof, der anvendes til bekæmpelse af levende organismer, se biocider. wiki.template('Artikelfod') ... ... Læs mere

 5. borsyre

  ...orto-borsyre, H3BO3, fremstilles industrielt ved behandling af naturligt forekommende borater, fx boraks, med stærk syre. Borsyre (og saltene, borater) anv... Læs mere

 6. vand (Kvaliteten af grundvand og drikkevand)

  Den danske drikkevandspolitik er baseret på at forebygge forurening og gøre en indsats ved kilden. Vores grundvandsresurser, som skal benyttes til drikkeva... Læs mere

 7. acylering

  katalytiske reaktioner, ofte af Friedel-Crafts type, med det fælles formål at tilføje en acylgruppe (fx CH3CO-) et organisk molekyle. Acylering er en reakti... Læs mere

 8. chlordan

  chlordane, C10H6Cl8, kemikalie, en polyklorforbindelse, der er blevet anvendt som insekticid i bl.a. afgrøder og græsplæner samt til bekæmpelse af termit... Læs mere

 9. Pesticider

  (af lat. pestis, se pest, og afledn. af caedere 'dræbe'), plantebeskyttelsesmidler, kemiske bekæmpelsesmidler, der anven... ... Læs mere

 10. Sophus Berendsen A/S

  dansk servicekoncern, stiftet i 1854 af Sophus Berendsen (1829-84) som et stål- og glasagentur, inspireret af ... ... Læs mere

 11. miljøgifte

  kemiske stoffer og forbindelser, der kan skade levende organismer og således forårsage uønskede ændringer i økosystemerne. Betegnelsen anvendes almindel... Læs mere

 12. Pesticidernes direkte betydning

  De giftstoffer, der bruges i landbruget, kaldes både for pesticider, sprøjtemidler og plantebeskyttelsesmidler. Herbicider er gifte mod ukrudt, fungicider ... Læs mere

 13. Indirekte virkninger af pesticider

  Laboratorieforsøg som de ovennævnte frikender dog de fleste danske herbicider og fungicider for direkte giftvirkninger på insekter. Det er imidlertid stad... Læs mere

 14. Det danske grundvand

  I Danmark har man det privilegium, at når man åbner for vandhanen, strømmer der rent og velsmagende drikkevand ud. Det hentes op fra jordens magasiner og ... Læs mere

 15. risiko (miljø)

  Inden for miljøbeskyttelsen spiller vurderingen af risiko, fx forbundet med kemiske stoffer i drikkevand eller luft, en afgørende rolle. En risikovurdering... Læs mere

 16. plantebeskyttelsesmidler

  d.s.s. pesticider. ... Læs mere

 17. Danmark - økosystem og miljøforvaltning

  De økologiske kredsløb har været under stærk forandring siden 1950. Det skyldes først og fremmest det hastigt stigende forbrug af energi og råstoffer. ... Læs mere

 18. integreret bekæmpelse

  bekæmpelse af skadedyr og sygdomme i landbrug og gartneri baseret på mindst mulig brug af pesticider; i stedet reguleres vha. sædskifte, sortsvalg, nyttedyr... Læs mere

 19. sprøjte

  indretning til forstøvning og fordeling af væsker. Forstøvningen opnås i de fleste tilfælde ved, at væsken pumpes gennem en dyse under højt tryk. Sprøj... Læs mere

 20. kartoffelskimmel

  angreb på kartofler af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki