Du søgte efter pigmenter

Viser 21-40 af 100

 1. tjærefarver

  ældre betegnelse for syntetiske, organiske pigmenter eller farvestoffer. Kultjære var i midten af 1800-t. det mest almindelige udgangsstof for syntetiske, or... Læs mere

 2. bakterieklorofyl

  grønlige og rødlige pigmenter i visse bakterier; er nært beslægtet med klorofyl i planter og har samme funktion. Mange bakterier, fx purpurbakterier og ... Læs mere

 3. anilinfarver

  er ligesom tjærefarver en gammel betegnelse for syntetiske, organiske farvestoffer. Disse blev tidligere fremstillet af anilin udvundet af kultjære; den før... Læs mere

 4. divisionisme

  maleteknik, hvor ublandede farver (pigmenter) påføres lærredet eller papiret i små strøg eller prikker. Farveindtrykket, der opstår på beskuerens nethin... Læs mere

 5. effektlak

  malebehandling, som tilfører overfladen andre dekorative effekter end ensartet kulør og glans. Eksempler er hammerlak, hvor aluminiumsskæl svømmer op og da... Læs mere

 6. compoundering

  (dannet til eng. compound 'sammensætte' eller 'sammensætning, blanding'), tilsætning af stoffer til en polymer (fx plast) med det formål at ændre dens fys... Læs mere

 7. cinnober

  ... (lat., af gr. kinnabaris, af orientalsk opr.), cinnabarit, stærkt rødfarvet mineral med diamantglans. Cinnober har hårdheden 2-2,5 og massefylden 8 g/cm... Læs mere

 8. phycobiliproteiner

  vandopløselige røde og blå fotosyntesepigmenter (farvestoffer); findes hos tre algegrupper, bl.a. rødalger og rekylalger, samt cyanobakterier. De bestå... Læs mere

 9. rekylalger

  (1. led af fr. recul 'tilbagegående bevægelse', afledt af reculer, egl. 'løbe tilbage', af re- og cul 'bagdel'), Cryptophyceae, encellede flagellater,... ... Læs mere

 10. Lys

  Som alle planter skal havbundens alger og blomsterplanter have tilført lysenergi for at opbygge organisk stof via fotosyntesen. Lyset er derfor den vigtigst... Læs mere

 11. normalfarver

  gruppe af meget lysægte pigmenter, der også er bestandige i indbyrdes blanding. Trods deres ofte betydelige giftighed anvendes de udbredt som kunstnerfarver.... Læs mere

 12. chrompigmenter

  omfatter en række farvede chromforbindelser; især to typer anvendes som pigmenter, nemlig de gule chromater og de grønne chromoxider....Det mest kendte gule... Læs mere

 13. grundering

  malebund, der påføres af hensyn til bindingen mellem farvelag og bærende underlag. Den har tillige en optisk funktion, som især er udnyttet i de farvede ... Læs mere

 14. porfyriner

  (af gr. porphyra 'purpur' og -in), organiske stoffer, der indeholder ringstrukturen porfin, som består af fire pyrrolringe bundet sammen af methinbroer. Porfy... Læs mere

 15. plastmaling

  ... Læs mere

 16. klorofyl

  ...bladgrønt, den vigtigste klasse af pigmenter, der medvirker i fotosyntesen (se også carotenoider). Klorofyl absorberer især blåt og rødt lys, hvorimo... Læs mere

 17. fyldstof

  ...fyldemiddel, relativt inaktivt, fast materiale tilsat et plast, en elastomer, en gummi eller en maling for at modificere styrke, stabilitet, forarbejdnings-... Læs mere

 18. Kiselalger og cyanobakterier

  De dominerende fotosyntetiserende mikroorganismer i havbunden er gullig-brune kiselalger og trådformede blågrønne cyanobakterier (førhen kaldt blågrøna... Læs mere

 19. farvestoffer (Malerkunst)

  ... Læs mere

 20. Kemisk Værk Køge

  kemisk virksomhed grundlagt i 1934, beliggende nord for Køge direkte ud til Køge Bugt. Oprindelig produceredes plantebeskyttelsesmidler, pigmenter mv. Virkso... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki