Du søgte efter platform

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. platform

  (via ty. Plattform, eng. platform af fr. plateforme, af plate, femininum af plat flad + forme form), fladt tag; kunstigt ophøjet plads; forhøjning; afsats; d... Læs mere

  Tags:

 2. jacket platform

  (eng., 1. ord jacket 'jakke, kappe, hylster'), tårnlignende stålgitterkonstruktion, der anvendes som produktionsplatform ved udvinding af olie og naturgas i ... Læs mere

 3. jack-up platform

  (1. ord af eng. jack up 'hæve, løfte', fx ved hjælp af donkraft), boreplatform, der anvendes ved eftersøgning af olie og naturgas i lavvandede havområder.... Læs mere

 4. tension leg platform

  flydende platform, der ved hårdt antrukne stålkabler er forankret til fundamenter placeret på havbunden. Se boreplatform. ... Læs mere

 5. Platform for Action

  ...Beijing-deklarationen, deklaration vedtaget på FNs 4. kvindekonference i 1995. I deklarationen forpligter FNs medlemslande sig til at arbejde mere aktivt f... Læs mere

 6. telemåling (Platform)

  Både fly og satellitter anvendes til telemåling. Fly er billigere og mere fleksible end satellitter, når det drejer sig om kortlægning af bestemte områder... Læs mere

 7. machan

  (ind.), en hævet platform, der bruges ved tigerjagt. ... Læs mere

  Tags:

 8. stereobat

  (lat. stereobata, af gr. stereo- + -bat), øverste platform i et tempels underbygning. ... Læs mere

 9. peristasis

  (af peri- og gr. stasis 'ståen, stilling'), i et antikt græsk tempel den platform, hvorpå søjlerne står. ... Læs mere

  Tags:

 10. bimah

  (hebr. 'forhøjning'), platform i synagogen, hvorpå den pult står, som Torahen læses fra, og hvorfra kantoren (hazzan) leder gudstjenesten. ... Læs mere

  Tags:

 11. brovægt

  vejeinstrument, hvis vejelad er en platform anbragt i niveau med en kørebane. Brovægte anvendes til vejning af tunge laster, fx lastvogne, togvogne og kreatu... Læs mere

 12. copywriter

  (eng. 'tekstforfatter'), person, der skriver al tekst, copy, i en reklame, og som kan udvikle den platform, som en reklamekampagne skal hvile på. De fleste co... Læs mere

  Tags:

 13. semisubmersible

  ... (eng., egl. 'halvt neddykkelig', af lat. semi-, ... ... Læs mere

 14. hochsitz

  hævet platform, som jægeren sidder på ved fx bukkejagt. ... Læs mere

 15. havafbrænding

  bortskaffelse af affald ved afbrænding på havet. Havafbrænding, som ikke omfatter bortskaffelse af driftsaffald fra et skib eller en platform, er forbudt if... Læs mere

 16. mainstreaming

  ...gender mainstreaming, begreb inden for ligestillingspolitik; at køn, kønsforskelle og ligestilling tænkes ind i al lovgivning og administration i stedet ... Læs mere

 17. inertinavigation

  elektronisk navigationsprincip, som gør det muligt for et fartøj at navigere helt uden kontakt med omverdenen; anvendes i interkontinentalflyvning, undervand... Læs mere

 18. borerig

  mobil konstruktion, som anvendes til boring i undergrunden enten på landjorden eller til havs. Boreriggen består af et boretårn med boregrej, der er montere... Læs mere

 19. bema

  (gr. 'trin, dommersæde på forhøjning'), et forhøjet sted, hvorfra man taler; dommersæde (Pilatus forkyndte Jesu domfældelse siddende på bema). I arkitek... Læs mere

 20. .NET

  computerarkitektur udviklet af Microsoft i 1990’erne og offentligt tilgængelig fra 2002. .NET består af komponenter, der lader computerprogrammer kommun... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki