Du søgte efter plukhugst

Viser 1-13 af 13

 1. plukhugst

  fældning af enkelttræer eller grupper af træer, hvorefter området forynges gennem opvækst af selvsåede planter. ... Læs mere

 2. Rådmandshave

  delvis fredet løvskov vest for Næstved. Skoven (57 ha), der blev fredet i 1947, hører under ... ... Læs mere

 3. Skovbundsplanternes status

  216 arter af karplanter er medtaget på Rødliste 1997 i kategorierne forsvundet eller muligvis forsvundet, akut truet, sårbar eller sjælden (figur 5-71). ... Læs mere

 4. Skovbrugets lindeskove

  Lindens bløde, rolige ved har gennem tiden været anvendt til billedskærearbejder, instrumenter, blindtræ i møbler og trælegetøj, men dét marked er nu... Læs mere

 5. plukhugstdrift

  skovdyrkningsmetode, hvor skoven dyrkes i bevoksninger med træer af forskellig alder, uensaldrende. Det enkelte hugstindgreb begrænses til enkelttræer eller... Læs mere

 6. Gribskov

  56 km2 stor skov i Nordsjælland, der fra Hillerød strækker sig 12 km mod nord langs vestsiden af Esrum Sø. Gribskov blev tidligere regnet for Danmarks ... Læs mere

 7. Dyrkede skove

  Siden menneskets bosættelse og op gennem Middelalderen er skovene som nærmere omtalt i kapitlet Skovenes historie (inkl. efterfølgende afsnit) blevet betr... Læs mere

 8. Urørt skov

  Begrebet urørt skov blev for alvor taget i anvendelse i forbindelse med naturskovsstrategien i 1992 som en praktisk, entydig og værdineutral betegnelse f..... Læs mere

 9. Egeskovens fremtid

  Egen og egeskoven vil uden tvivl fortsat have en vigtig plads i skovbruget og i skovrejsningerne, og stigningen i egearealet må forventes at fortsætte. For... Læs mere

 10. Howard Grøn

  Alfred Rowland Howard Grøn,  23.12.1894-13.2.1967, professor i skovbrug. Født i Kbh, død i Kbh., begravet Vedbæk kgd. G. blev student 1913 fra Viborg og f... Læs mere

 11. skov

  naturligt eller menneskeskabt plantesamfund, hvori træer er dominerende. Betegnelsen skov spænder vidt: fra den tætte tropiske ... ... Læs mere

 12. Asien - geografi

  Asien adskilles konventionelt fra Europa ved bjergkæderne Ural og ... ... Læs mere

 13. Skoven i de seneste 6.000 år

  De sidste 6.000 års skovhistorie, der omfatter perioden fra Yngre Stenalder og op til i dag, er stærkt præget af menneskets brug af skoven. Før denne tid... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki