Du søgte efter pluralisme

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste
 1. pluralisme

  politologisk betegnelse for spredningen af politisk magt mellem mange forskellige sociale grupper, modsat koncentration af magten hos en elite. ... Læs mere

 2. pluralisme

  (af pluralis og -isme), i filosofisk sammenhæng en opfattelse af verden, som fremhæver forskelle og flerhed i modsætning til ligheder og enhed. I metafysikk... Læs mere

 3. pluralistisk

  vedr. pluralisme. ... Læs mere

 4. pluralist

  (af lat. pluralis + -ist), tilhænger af pluralisme. ... Læs mere

 5. Mario Perniola

  f. 1941, italiensk filosof og kunstteoretiker; professor i æstetik i Salerno 1976-83, derefter i Rom. Perniola, der regnes blandt repræsentanterne for postmo... Læs mere

 6. Charles Renouvier

  1815-1903, fransk filosof, der var meget prominent i samtiden, skønt han aldrig fik nogen akademisk stilling. Charles Renouvier indledte den franske ... ... Læs mere

 7. perestrojka

  (russ. 'omstrukturering'), hovedlinjen i sovjetisk indenrigs- og udenrigspolitik 1985-91. Begrebet blev nøje forbundet med ... ... Læs mere

 8. elite

  (af fr. élite 'udvalg', af lat. electus, af eligere 'udvælge'), det mindretal, der indtager toppositionerne inden for samfundets forskellige sektorer, herund... Læs mere

 9. Philippe C. Schmitter

  Philippe Charles Schmitter, f. 1936, amerikansk samfundsforsker, professor ved University of Chicago 1967-82, European University Institute, Firenze, 1982-86... Læs mere

 10. Bulgarien - forfatning

  I landets nye forfatning fra juli 1991 fastslås det, at Bulgarien er republik med ... ... Læs mere

 11. Seymour Martin Lipset

  1922-2006, amerikansk sociolog og samfundsforsker. Lipset analyserede med en liberal, pluralistisk tilgang det politiske demokratis grundlag; på linje med Toc... Læs mere

 12. medicinsk antropologi

  ...sundhedsantropologi, studiet af sygdom og behandling i en social og kulturel kontekst. Medicinsk antropologi har siden 1960'erne skilt sig ud som et særlig... Læs mere

 13. kulturpluralisme

  samfundsvidenskabeligt begreb, der udtrykker det forhold, at nationalstater ofte består af flere folkeslag eller etniske grupper. Begrebet opstod i forbinde... Læs mere

 14. autoritære regimer

  styre- eller regeringsformer, der er karakteriseret ved en diktatorisk eller enevældig (autoritær) statsmagt. I autoritære regimer er alle magtbeføjelser... Læs mere

 15. neokorporatisme

  ...liberal korporatisme, begreb, der blev lanceret i midten af 1970'erne af bl.a. den amerikanske politolog Philippe Schmitter som en karakteristik af forholde... Læs mere

 16. kætteri

  ...heterodoksi, hæresi, vranglære. Fra NT kendes separatistiske partidannelser, der truer med at splitte den kristne menighed (1.Kor. 1,10ff; 11,18f). I ny... Læs mere

 17. religionssociologi

  videnskabeligt fag, som studerer religioner ud fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel. I Danmark hviler faget på både religionshistorie og sociologi og spæ... Læs mere

 18. Frankrig - religion

  Mens den religiøse situation tidligere var præget af modsætningen mellem katolicisme og antiklerikalisme, oplever Frankrig i slutningen af 1900-t. en reli... Læs mere

 19. Grækenland i oldtiden - medicin

  Guden Apollons helbredende evner er beskrevet af Homer i Iliaden. Senere omtales Apollons søn Asklepios som den særlige lægegud. Asklepioskulten havde sin... Læs mere

 20. Mikhail Gorbatjov

  Mikhail Sergejevitj Gorbatjov, f. 2.3.1931, sovj... ... Læs mere

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki