Du søgte efter polyvinylklorid

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste
 1. polyvinylklorid

  ...polyvinylchlorid, PVC, polymer, der fremstilles ved radikalpolymerisation af vinylklorid. Processen foregår ved masse-, suspensions- eller emulsionspolymer... Læs mere

 2. PVC

  se polyvinylklorid. ... Læs mere

 3. korkgulv

  gulvbelægning af kork. Et korkgulv er et naturprodukt, der består af millioner af korkceller, som isolerer mod lyd og varme. Korken er stødabsorberende og... Læs mere

 4. DEHP

  ...diethylhexylftalat, DOP, blødgøringsmiddel, der tilsættes polyvinylklorid (PVC) for at gøre det fleksibelt. Se også plast.... ... Læs mere

 5. klorofibre

  syntetfibre med hovedbestanddel af polyvinylklorid; dets hovedegenskaber er god varmeisolering og kemikaliebestandighed. Anvendes til beskyttelsesbeklædning o... Læs mere

 6. kompound

  ... (af eng. compound 'sammensætning', af lat. componere 'sætte sammen'), blanding af en eller flere polymerer med andre bestanddele såsom fyldstoffer, blø... Læs mere

 7. vinylklorid

  CH2=CH−Cl, brændbar, giftig og kræftfremkaldende gas med kp. −13 °C. Forbindelsen har stor industriel anvendelse, idet den let undergår polymerisation... Læs mere

 8. homopolymer

  (af homo- og polymer), polymer fremstillet af kun én type monomer. De kommercielt og teknologisk vigtigste homopolymerer er ... ... Læs mere

 9. polyvinylkloridacetat

  copolymer fremstillet ved polymerisation af vinylklorid og vinylacetat. Et vinylacetat-indhold på 2-20% øger opløseligheden og processerbarheden af polyviny... Læs mere

 10. krympefilm

  plastfilm, som krymper ved opvarmning. Den fremstilles ofte ved at strække tynde polymerfilm i to på hinanden vinkelrette retninger. Krympeindpakning af fx f... Læs mere

 11. kemofibre (Fremstilling af syntetiske fibre)

  Materialet til fremstilling af fibre skal være opbygget af lange molekylkæder, polymerer. De dannes ved polymerisation, fx ved polyaddition (akryl, polypropy... Læs mere

 12. additionspolymerisation

  en kemisk reaktion, der anvendes ved plastfremstilling, fx af polyethylen, polystyren og polyvinylklorid (PVC). Denne type polymerisationsproces er karakterise... Læs mere

 13. kalandrering

  (af fr. calandrer 'rulle (tøj), mangle', af calandre, via lat. af gr. kylindros 'rulle, cylinder'), proces, hvori et materiale presses mellem modsatroterende ... Læs mere

 14. vinyl

  (af lat. vinum 'vin' og -yl), kemisk betegnelse for gruppen (radikalet) CH2=CH−. Vinylforbindelser er stærkt reaktive forbindelser, som let undergår polyme... Læs mere

 15. polyestere

  polymerer, hvis repetitionsenhed i molekylkæderne er af estertypen og derfor indeholder esterbindingen −O−CO−. Polyestere fremstilles oftest ved ... ... Læs mere

 16. fibre

  Fibre inddeles i hovedgrupperne naturfibre og kemofibre, der er en samlebetegnelse for alle regenererede, syntetiske og uorganiske fibre. Naturfibre. Fra rom... Læs mere

 17. termoplast

  (af termo- og plast), plast, der efter opvarmning er flydende og kan formes til forskellige emner, som efter afkøling forbliver formbestandige. Formningen... ... Læs mere

 18. alkener

  olefiner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som indeholder én dobbeltbinding og har den almene formel CnH2n. Eksempler på alkener er ... ... Læs mere

 19. isolationsmaterialer

  materialer, der anvendes til at holde ledere med spænding elektrisk adskilt fra både omgivelserne og andre ledere med anden elektrisk spænding. Foruden stor... Læs mere

 20. leversygdomme

  omfatter ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki