Du søgte efter porfyr

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste
 1. porfyr

  magmabjergarter, karakteriseret ved strøkorn af feldspat, pyroxen osv. i en grundmasse, der er finkornet eller tæt. ... ... Læs mere

 2. porfyr-molybdæn-forekomst

  stor molybdænmineralisering med lave indhold af mineralet molybdenit (molybdænglans). Forekomsttypen har mange fællestræk med porfyrkobberforekomster, fx f... Læs mere

 3. porfyrisk

  (se porfyr), med struktur som porfyr. ... Læs mere

  Tags:

 4. grønklitporfyrit

  ...grönklittporfyr, karakteristisk bjergart, der stammer fra Dalarna i Sverige. Den er en porfyr med rødbrun grundmasse, hvori der ligger et stort antal afla... Læs mere

 5. matrix

  i geologi en finkornet grundmasse af sand, ler, kalksten eller jernoxider, der omslutter grove korn i fx en porfyr, breccie eller et ... ... Læs mere

 6. Bredvadporfyr

  let genkendelig sten, der stammer fra Dalarna i Sverige. Den er en porfyr med en rød eller rødlig grundmasse, hvori der ligger et beskedent antal lyse strøk... Læs mere

 7. Et segmentært stammesamfund

  Det billede, vi nu har tegnet af menneskelivet i den ældre bondestenalder, lader os ane et samfund, der var opdelt i nogenlunde ensartede og lige store terr... Læs mere

 8. Cosmaterne

  en gruppe håndværkere med særlig tilknytning til Rom, der i 1100-1300-t. blev kendt for deres udsmykninger af kirker og klostre; flere af dem bar navnet C... Læs mere

 9. sarkofag

  ligkiste af sten eller lignende materiale, oprindelig kalksten, som mentes at 'fortære' den døde. Sarkofager kendes fra forhistoriske kulturer i bl.a. Ki... Læs mere

 10. fenokryst

  (af gr. phainein 'lyse, skinne' og krystallos 'krystal'), store korn, strøkorn, der er indlejret i en mere finkornet grundmasse. En sådan bjergart kaldes en ... Læs mere

  Tags:

 11. Andrea del Verrocchio

  ... 1435-1488, italiensk billedhugger og maler, den førende billedhugger i Firenze i anden halvdel af 1400-t. Han blev uddannet som guldsmed, men fandt hurtig... Læs mere

 12. molybdæn (Forekomster)

  Molybdenit brydes udelukkende fra porfyrforekomster, enten som rene porfyr-molybdæn-forekomster med 0,2-0,3% molybdæn eller som biprodukt fra kobber-molybdæ... Læs mere

 13. Malmbjerget

  porfyr-molybdæn-forekomst i Werner Bjerge i det nordøstlige Grønland. Forekomsten, der er knyttet til en porfyrisk granit (Climax-typen), udgør en af Jorde... Læs mere

 14. minedrift

  udvinding af malme, kul og andre geologiske dannelser. Minedrift foregår i åbne brud (dagbrud), under jorden (grubedrift) eller ad kemisk vej ved udludnin... Læs mere

 15. molybdæn

  (af gr. molybdaina 'blyklump', af molybdos 'bly'), molybden, grundstof nr. 42, placeret i det periodiske systems 6. gruppe; atomtegn Mo. Molybdæn, der er e... Læs mere

 16. porfyroblast

  (af porfyr og gr. blastos 'knop'), stort mineralkorn, der ved metamorfose af en bjergart er vokset til en betragtelig størrelse i forhold til bjergartens øvr... Læs mere

 17. porfyroklast

  (af porfyr og gr. klastos 'sønderbrudt', af klaein 'bryde, brække'), større mineralkorn i en bjergart, som er plastisk deformeret ved dynamisk metamorfose. ... Læs mere

 18. purpur

  ...dibromindogo, rødviolet naturfarvestof, udvundet af visse arter af forgællesnegle, bl.a. pigsneglen Murex trunculus. Purpur har været kendt siden oldti... Læs mere

 19. Påskallavikporfyr

  magmabjergart, som er en variant af de såkaldte smålandsporfyrer fra ... ... Læs mere

 20. granit

  lys, ofte rød, massiv dybbjergart, der opbygger store dele af kontinenternes grundfjeldsskjolde og bjergkædernes ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki