Du søgte efter prædiken

Viser 41-60 af 98

 1. autodafé

  i middelalderen den prædiken, der holdtes i forbindelse med Inkvisitionens domsafsigelser. Senere kom autodafé til at betegne ceremonien i forbindelse med ... Læs mere

 2. applaus

  (af lat. applausus, af applaudere 'klappe ad', af ad 'til' og plaudere 'klappe, slå'), i romertiden bifald i offentlige forsamlinger, tilkendegivet ved tilrå... Læs mere

 3. Flannery O'Connor

  1925-1964, amerikansk forfatter, født i Savannah, Georgia, i en katolsk familie. Bortset fra studier ved forfatterskolen på State University of Iowa (1945-... Læs mere

 4. postil

  ... (af mlat. post illa (verba evangelii) 'efter disse (evangeliets ord)'), postille, prædikensamling i bogform, normalt ordnet som en årgang fortolkninger a... Læs mere

 5. kvækere

  ... (af eng. quakers, af quake 'ryste, skælve'), et samfund af kristne, opstået efter 1650 i England som følge af bl.a. George Fox' virke. Betegnelsen kvæk... Læs mere

 6. Guds rige

  et nøgleord i Jesu prædiken ifølge de tre første evangelier i NT; i Matthæusevangeliet hedder det oftest Himmeriget eller blot Riget. I Johannesevangeli... Læs mere

 7. genre

  en i visse henseender ensdannet udtryksform bl.a. inden for kunstarterne. I litteraturen har man siden den græske oldtid regnet med tre storgenrer: den fo... Læs mere

 8. prædikestolsalter

  kombination af prædikestol og ... ... Læs mere

 9. gudstjeneste

  i religionsvidenskab ofte kaldet kult; i kristendommen den offentlige gudsdyrkelse i kirker og trossamfund til forskel fra individets private fromheds-, bøn... Læs mere

 10. rap

  populærmusikstil, opstået i New York midt i 1970'erne bland... ... Læs mere

 11. Broder Brorson

   12.9.1692-29.8.1778, biskop. Født i Randerup, Lo hrd, død i Ålborg, begravet sst. B. var den næstældste af brødrene. Han blev student 1712 fra Ribe, to... Læs mere

 12. Dominicus

  (sp. Domingo de Guzmán), ca. 1170-1221, spansk ordensstifter; helgenkåret 1234. Efter studier i Palencia blev han optaget i Osma domkapitel, hvis biskop, ... Læs mere

 13. Hebræerbrevet

  et af skrifterne i Det Nye Testamente, men ikke et egentligt brev. Det er snarest at opfatte som en prædiken, hvortil der er føjet en afslutning med ønsker ... Læs mere

 14. vershistorie

  den del af litteraturhistorien, der omhandler digtning i bunden form, betegnet vers, i modsætning til prosa. Af de to arter har versene indtil nyere tid haft ... Læs mere

 15. Nicolai Gottlieb Blædel

   26.12.1816-15.7.1879, præst. Født i Stubbekøbing, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). B. blev student fra Odense 1836 og teologisk kandidat 1841. ... Læs mere

 16. moralprædiken

  (lat. moral + prædiken), moraliserende enetale; længerevarende irettesættelse med formaninger om at opføre sig ordentligt, forbedre sig osv. ... Læs mere

 17. prædikestol

  ... talerstol til prædiken og læsninger i en kirke. Med rødder i den oldkristne og middelalderlige ambo vandt prædikestole udbred... ... Læs mere

 18. interdikt

  inden for den romersk-katolske kirke et forbud mod at afholde prædiken, sakramentsforvaltning og kristen begravelse. Forbuddet, der har karakter af straf el... Læs mere

 19. Færøerne - kirkelige forhold

  I 2007 fik Færøerne deres egen selvstændige folkekirke; tidligere havde Færøerne været et selvstændigt stift i den danske folkekirke. ... ... Læs mere

 20. Quintilian

  ... ...Marcus Fabius Quintilianus, ca. 35-ca. 98, romersk retoriker. Hans indflydelse på europæisk dannelseshistorie stikker dybere end selv Ciceros. Oldti... Læs mere

Viser 41-60 af 98

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki