Du søgte efter præstekraver

Viser 1-14 af 14

 1. præstekraver

  fællesnavn for adskillige brokfugle af slægten Charadrius. Navnet skyldes e... ... Læs mere

 2. brokfugle

  ...Charadriidae, familie af vadefugle med ca. 67 arter, omfattende viber... ... Læs mere

 3. Stor præstekrave

  Den store præstekrave er oprindeligt en tundrafugl, men den yngler almindeligt på stenede sandstrande ved de danske kyster. Den kan også yngle på hårdt gr... Læs mere

 4. Hvidbrystet præstekrave

  Den hvidbrystede præstekrave er en sydlig art, der når sin nordgrænse i Danmark. Den lever på store sand- og mudderflader ved kysten eller i forbindelse ... Læs mere

 5. Kystens fugle

  En særlig fuglegruppe – kystfuglene – lever i den zone, der danner overgang mellem land og hav. De lavvandede tidevandszoner ved fjord- og havkyster er bl... Læs mere

 6. pomeransfugl

  ...Charadrius morinellus, 20-22 cm stor vadefugl (brokfugl) i slægt med præstekraverne, udbredt på arktisk og alpin tundra i Nordeuropa og Nordsibirien og ... Læs mere

 7. Sankt Helena

  ...Saint Helena, ø i det sydlige Atlanterhav, britisk koloni med begrænset selvstyre ensomt beliggende 1950 km vest for Namibias kyst; 122 km2, 4255 indb... Læs mere

 8. Olieindvinding: mekanismer og modeller

  Reservoirmekanismer som multi-niveau modelleringsproblem Nøglen til en bedre forståelse af hvordan olien opfører sig i undergrunden, og hvordan man får m... Læs mere

 9. Grønland - dyreliv

  Grønlands fauna er artsfattig, men de enkelte arter optræder ofte med store bestande. Havet er rigt på fisk og hvirvelløse dyr, navnlig i de mildere vest... Læs mere

 10. Fugle

  Fuglenes indvandring Fuglene i det åbne land lever overvejende i et menneskeskabt landskab, og livsbetingelserne er i høj grad bestemt af tidligere tiders ... Læs mere

 11. Arter med udbredelsesgrænse i eller nær Danmark - kompasset rundt

  Nordlige arter Få åbentlandsarter har sydgrænse i Danmark (figur 15-17). Blandt planterne gælder det hvidgrå draba (figur 5-9) og hønsebær, som har de... Læs mere

 12. Finn Salomonsen

   31.1.1909-27.4.1983, zoolog. En tidlig kontakt med E. Lehn Schiøler og dennes store fuglesamling medførte at Finn Salomonsen allerede som 16-årig gymnas... Læs mere

 13. Fuglenes forekomst

  Fugle i næringsfattige og næringsrige søer Der er næsten ingen fugle i næringsfattige søer. Det er en charme ved dem. Her produceres så få planter o... Læs mere

 14. Søfugle før og nu

  Over tidsrum på 50-200 år oplever man markante ændringer i hyppigheden af ynglefugle knyttet til søer. Det voldsomme jagttryk fra 1850 til 1930 udryddede... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki