Du søgte efter primærproduktion

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste
 1. primærproduktion

  produktion af organisk stof i planter, alger og cyanobakterier (blågrønalger) som det første (primære) led i fødekæderne. Planter og alger er det før... Læs mere

 2. Vandmassernes primærproduktion

  Hvad er primærproduktion? Primærproduktion betyder opbygning af organisk stof ud fra uorganisk stof. Kulstof i form af kuldioxid (CO2) og kvælstof og fosf... Læs mere

 3. Udnyttelsen af det lave vands primærproduktion

  I meget tætte samfund af mikroalger og cyanobakterier er fotosynteseaktiviteten per volumen blandt de højest målte for plantesamfund i det hele taget, og ... Læs mere

 4. Havbundens stofomsætning

  Som beskrevet i kapitlerne Havbundens små organismer og ... ... Læs mere

 5. Omsætningen på lavt vand

  De danske farvande er lavvandede, og der når ofte tilstrækkeligt med lys ned på havbunden til, at fotosyntetiserende mikroorganismer, alger og blomsterplant... Læs mere

 6. Planktonalgernes fordeling

  Havet ser meget ensartet ud på afstand, så man skulle tro, at små planktonalger var jævnt fordelt. Men i virkeligheden er de ofte klumpet fordelt. Den kl... Læs mere

 7. Ophobning af organisk kulstof i havbunden

  Havbundens nedbrydning er på kort sigt en kilde til kuldioxid, og sammen med frigivelsen af næringsstoffer sikrer det en fortsat primærproduktion i vandsøj... Læs mere

 8. sekundærproduktion

  inden for økologi produktionen af planteædende dyr (herbivorer). Alger og planter er det første led i fødekæderne (primærproducenter), planteæderne det ... Læs mere

 9. P/R-forhold

  produktions/respirations-forhold, et økosystems samlede primærproduktion i forhold til den samlede ... ... Læs mere

 10. De frie vandmassers stofomsætning

  Når man undtager de mest kystnære områder, er grundlaget for næsten alt liv i havet den produktion af algeceller, der finder sted i den øverste, belyste d... Læs mere

 11. Det åbne lands økosystemer har meget forskellig produktivitet

  Amerikaneren E. Odum lagde stor vægt på produktivitetsforhold i sin successionsteori. Efter hans opfattelse var der et generelt mønster i succession: Den ... Læs mere

 12. Karahavet

  den del af Det Nordlige Ishav, som ligger nord for Rusland mellem Novaja Zemlja, Franz Josefs Land og Severnaja Zemlja. De sibiriske floder Ob og Jenisej udmun... Læs mere

 13. jern (økologi)

  Alle organismer indeholder jern. Da jern ofte findes som tungtopløselige forbindelser og mineraler, kan det være svært for planter at optage den nødvendi... Læs mere

 14. Fotosyntetiserende planktonorganismers biomasse, artssammensætning og produktion

  Det er muligt at måle mængden og produktionen af alle cyanobakterier og eukaryote planktonalger under et med ret simple metoder. Den følgende beskrivelse ... Læs mere

 15. Med metaldetektorens hjælp

  Det var i de landsbysamfund, vi netop har besøgt, at selve primærproduktionen i den yngre jernalders samfund foregik. Her skabte man det daglige brød – ... Læs mere

 16. kemosyntese

  biologisk proces, hvori organiske forbindelser opbygges ud fra kuldioxid vha. kemisk energi. Processen minder om fotosyntese, men med den afgørende forskel, a... Læs mere

 17. kiselalger

  ...Bacillariophyceae, Diatomophyceae, diatoméer, klasse af alger med over 100.000 arter fordelt på ca. 250 slægter, heraf ca. 70 fossile. Kiselalger find... Læs mere

 18. Lysåbne åer

  Når bækken har vokset sig så stor, at vegetationen på bredden ikke længere er en hindring for opvækst af vandløbsvegetation, taler man i idealvandlø... Læs mere

 19. cyanobakterier

  blågrønalger, Cyanophyceae, Nostocophyceae, Cyanobacteria, kerneløse organismer (prokaryoter), der udfører ... ... Læs mere

 20. økotoksikologi

  læren om, hvordan miljøgifte spredes i omgivelserne, optages i de levende organismer og påvirker individer, populationer og økosystemer. I modsætning til ... Læs mere

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki