Du søgte efter prisdannelse

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste
 1. prisdannelse

  i økonomisk teori de forhold og det samspil på det enkelte marked, der bestemmer en vares pris; se markedsmekanismen. ... Læs mere

 2. pris - prisdannelse

  I økonomisk teori omfatter studiet af prisdannelsen de forhold og samspil, der bestemmer prisernes størrelse. Begrebet omfatter også løndannelsen og rent... Læs mere

 3. udbud og efterspørgsel

  se marked (markedsmekanismen) og pris (prisdannelse). ... Læs mere

 4. Philip H. Wicksteed

  Philip Henry Wicksteed, 25.10.1844-18.3.1927, britisk økonom og præst. Wicksteed opgav 1897 sit embede som præst i unitarkirken for at leve som forfatter ... Læs mere

 5. finansiering

  virksomheders, husholdningers og offentlige institutioners dispositioner på de finansielle markeder. Inden for økonomisk teori er finansiering en selvstændi... Læs mere

 6. Kenya - økonomi

  Kenya klassificeres af Verdensbanken som et alvorligt gældsat lavindkomstland. Landet har modtaget betragtelige beløb i udviklingsstøtte, men har traditio... Læs mere

 7. markedsøkonomi

  samfundsøkonomisk system, hvor husholdninger og virksomheder gennem efterspørgsel, udbud og prisdannelse på markeder bestemmer, hvad og hvor meget der ska... Læs mere

 8. konjunktursvingninger

  systematiske og samhørende svingninger i økonomisk aktivitet, beskæftigelse, prisniveau mv. Svingningerne antages at være resultat af et samspil mellem øk... Læs mere

 9. Driftsøkonomi

  Driftsøkonomi beskæftiger sig med virksomheders økonomiske forhold, dvs. de forhold i den enkelte virksomhed, der har et økonomisk aspekt i form af indtæ... Læs mere

 10. marked

  inden for økonomi de generelle rammer for omsætningen af varer. Fra at have været en bestemt geografisk lokalitet, hvor købere og sælgere mødtes med me... Læs mere

 11. klassisk økonomisk teori

  sammenhængende økonomisk doktrin fra ca. 1800 til ca. 1870 om prisdannelse, den økonomiske fordeling og den økonomiske udvikling. Grundlæggende for dokt... Læs mere

 12. Rusland - økonomi

  Rusland var som del af Sovjetunionen en centralt styret planø... ... Læs mere

 13. pris

  (af oldfr. pris, af lat. pretium 'værdi, pris'), i en pengeøkonomi den sum penge, der betales for fx en vare, en tjenesteydelse eller en produktionsfaktor... Læs mere

 14. Den faste bogladepris

  Disse mange børnebøger udkom på et stærkt organiseret bogmarked med en klar rollefordeling, som blev understreget af, at den nuværende danske forlægger... Læs mere

 15. billetpris

  Betaling for adgangen til at opleve en aktivitet hænger sammen med aktivitetens funktion i samfundet, samt måden hvorpå den er organiseret. Man antager, at ... Læs mere

 16. prisregulering

  offentlige indgreb i prisdannelsen, fx prisstop. ... Læs mere

 17. Kristen Tovborg Jensen

  ved dåben Christen,  25.2.1865-23.9.1920, gårdejer, politiker. Født på Klostermølle, Gudum ved Lemvig, død i Lemvig, begravet i Gudum. T. J. uddannedes ... Læs mere

 18. Storbritannien (Historie - Perioden 1066-1485)

  Storbritannien var i den tidlige middelalder opdelt i mange riger. Mellem 1066 og 1485 blev antallet af disse riger reduceret, og de blev bragt tættere sam... Læs mere

 19. Reguleringspolitikken, staten og organisationerne

  Den 3. august henvendte Rønne byråd og Bornholms amt sig til indenrigsministeren og udtalte frygt for, at Bornholm med sin isolerede beliggenhed kunne bliv... Læs mere

 20. Thomas Madsen-Mygdal

   24.12.1876-23.2.1943, minister, landmand. Thomas Madsen-Mygdal tog lærereksamen fra Jelling seminarium, men virkede kun et par år i folkeskolen, bl.a. so... Læs mere

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki