Du søgte efter privatret

Viser 1-20 af 92

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. privatret

  se civilret. ... Læs mere

 2. international privatret

  ...lovvalgsregler, kollisionsnormer, undertiden interlegal ret, regler, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et privat retsforhold skal afgøres. Den ... Læs mere

 3. international privatret (Forskelle fra land til land)

  Lovvalgsreglerne er ofte forskellige fra land til land. Nogle jurister har ment, at lovvalgsreglerne burde udformes under hensyntagen til et lands særlige beh... Læs mere

 4. international privatret (Lovvalgsreglernes udformning)

  Lovvalgsreglerne har dels et sagsindhold, det kan være kontrakter eller formueforholdet mellem ægtefæller, dels et henvisnings- eller tilknytningsled, fx en... Læs mere

 5. international privatret (Tinglige rettigheder og kontrakter mv)

  Hvad tinglige rettigheder over fast ejendom eller løsøre angår, fx panterettigheder, gælder ofte loven i det land, hvor ejendommen ligger, eller tingen fin... Læs mere

 6. international privatret (De person-, familie- og arveretlige regler)

  henregnes i de fleste lande til personalstatuttet, som i Danmark og Norge bestemmes af en persons domicil, men i de fleste kontinentaleuropæiske lande af hans... Læs mere

 7. Haagkonventionerne om International Privatret

  konventioner, der udarbejdes af Haagerkonferencen for International Privatret; Haagerkonferencen er en international organisation med sæde i Haag, som blev ... Læs mere

 8. international privatret (International præceptivitet)

  foreligger, når lovgiver eller domstolene har bestemt, at statens eller domstolens egen lov skal anvendes, selv om tvisten efter den internationale privatrets... Læs mere

 9. jus privatum

  (lat.), privatret. ... Læs mere

 10. lovvalgsregler

  regler, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et retsforhold skal afgøres, se international privatret. ... Læs mere

 11. interlegal ret

  (1. ord af inter- og afledn. af lat. lex, legis 'lov'), betegnelse for international privatret, anvendes undertiden i Danmark og Norge. wik... ... Læs mere

 12. kollisionsnorm

  (1. led af lat. collisio, af collidere, af kon- og laedere 'beskadige, støde sammen'), regel, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et privat retsforh... Læs mere

 13. mobilia sequuntur personam

  ... ...mobilia ossibus inhaerent, (lat. 'løsøret følger personen' eller 'løsøret hænger ved knoglerne'), grundsætning, der blev opstillet i den ... ... Læs mere

 14. personalstatut

  i international privatret dels retsregler om en persons retsstilling, dvs. person-, familie- og arveretlige regler, dels den tilknytning til et bestemt land, s... Læs mere

 15. kvalifikation

  (af mlat. qualificare, af lat. qualis 'af en bestemt art' og -ficere), inden for international privatret den fremgangsmåde, der benyttes til bestemmelse a... ... Læs mere

 16. lighedsgrundsætning

  hvad retsvidenskaben angår, se international privatret og forvaltningsret. ... Læs mere

 17. lex debitoris

  (lat. 'skyldners lov'), i dansk international privatret loven i det land, hvori en skyldner har bopæl, mens det i nogle andre landes internationale privatret ... Læs mere

 18. partshenvisning

  i international privatret en aftale, hvorved parterne bestemmer, at deres kontrakt skal være underkastet et bestemt lands retsregler, se partsautonomi.... ... Læs mere

 19. lex causae

  ... (lat. 'sagens lov'), det lands lov, der i almindelighed gælder for et retsforhold, fx en kontrakt. Dog kan specielle spørgsmål skulle afgøres efter et ... Læs mere

 20. lex loci

  (lat. 'stedets lov'), lex loci actus, loven på det sted, hvor en handling finder sted. Det kan være loven på stedet, hvor en kontrakt indgås, lex loci cont... Læs mere

Viser 1-20 af 92

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki