Du søgte efter profetere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. profetere

  (af lat. prophetizare, prophetare), forudsige; spå. ... Læs mere

  Tags:

 2. Immanuel

  (hebraisk 'Gud med os'), drengenavn. Den Immanuel, hvis fødsel profeteres i Esajas' Bog (7,14), var sandsynligvis en prins af kong Davids hus; der spilles her... Læs mere

 3. Samuel

  sagnagtig figur i Det Gamle Testamente. Han bliver som dreng givet til templet i Shilo for at blive præst (1.Sam. 1-3,13) og bliver senere dommer og hærføre... Læs mere

 4. Profeternes Segl

  i islam profeten Muhammed, der af muslimer anses for den sidste i rækken af profeter udsendt af Gud til menneskeheden. ... Læs mere

 5. Vølvens Spådom

  Vǫluspá, eddadigt, der må regnes for det betydeligste digt i Den Ældre Edda. Ud over en lang version i Den Ældre Edda findes digtet fyldigt citeret i Sn... Læs mere

 6. mevlid-en-nebi

  (arab.), profetens fødselsdagsfest. ... Læs mere

 7. quid Saulus inter prophetas?

  (lat.), hvad vil Saul mellem profeterne?. ... Læs mere

 8. Jesaja

  den hebraiske form af profeten Esajas' navn. ... Læs mere

  Tags:

 9. C.E. Soya

  Carl Erik Martin Soya, 30.10.1896-10.11.1983, forfatter. Epikeren, dramatikeren og moralisten Soya er en destruktiv forkynder og en opbyggelig nihilist. En s... Læs mere

 10. Jeremias' Klagesange

  Klagesangene i GT, der i den jødisk-kristne tradition regnes for forfattet af profeten ... ... Læs mere

  Tags:

 11. åbenbaringsreligioner

  religioner, hvis grundlag foreligger i skreven form som en meddelelse fra guddommen, og i hvilke Gud åbenbarer sig for verden, formidlet gennem fx engle og pr... Læs mere

 12. Abu Ayyub al-Ansari

  d. 672, en af profeten Muhammeds nære medarbejdere. Efter udvandringen til Medina i 622 boede Muhammed en tid i hans hus. Abu Ayyub deltog i 620'erne i alle... Læs mere

 13. Khadija

  d. 619, profeten Muhammeds første hustru, den første, der anerkendte ham som profet. Som enke efter en rig købmand i Mekka giftede Khadija sig 39 år gamm... Læs mere

 14. profet

  i religionshistorien en person, der ofte i ekstase modtager ... ... Læs mere

 15. Esajas' himmelfart

  et oldkirkeligt skrift fra 100- eller 200-t., der har profeten Esajas som hovedperson. Skriftet er stærkt sammensat: en jødisk legende fra førkristen tid ... Læs mere

 16. sunna

  (arab. 'sædvane'), ord, som i Koranen bruges om Guds sædvane, om profeternes sædvane og om tidligere folks sædvane. Sunna i betydningen profeten Muhammeds ... Læs mere

 17. Salih

  en af mange profeter, der nævnes i Koranen (sura 7). Salih blev af Gud sendt til folk i Thamud, der imidlertid ikke ville anerkende hans status som profet, hv... Læs mere

 18. sira

  genre i muslimsk litteratur, hvor profeten Muhammed biograferes. Det ældste siraværk, der er overleveret, daterer sig til midten af 700-t. og skyldes Ibn Ish... Læs mere

 19. Amina

  d. ca. 576, profeten Muhammeds mor. Man ved kun lidt om hende. Tidlige islamiske legender skildrer hende med træk, som kendes fra Jomfru Maria. ... ... Læs mere

 20. nabi

  arabisk for 'profet', ord af hebraisk-aramæisk oprindelse. Betegnelsen bruges i Koranen, hvor bl.a. sura 6,84-87 omtaler en række af de profeter, som Gud gen... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki