Du søgte efter prokansler

Viser 1-20 af 20

 1. prokansler

  (af lat. procancellarius, pro- + cancellarius), hjælper for en universitetskansler. ... Læs mere

  Tags:

 2. Erik Pontoppidan

  1698-1764, dansk teolog og topografisk forfatter; efter en årrække som sognepræst blev han 1735 hofpræst, 1747 tillige biskop i Bergen og 1755 prokansle... Læs mere

 3. Bernhard Oelreich

  Bernt Oelreich,  5.4.1626-30.3.1686, teolog, prokansler. Født i Itzehoe, død i Bremen. Efter undervisning i hjemmet blev O. ved privat dimission 1642 studen... Læs mere

 4. Nis Hammeleff

   3.4.1735-16.1.1801, kommitteret i rentekammeret, stempelpapirforvalter. Født i Hammelev ved Haderslev, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri). H. blev s... Læs mere

 5. Carl Leopold v. Scherewien

   7.7.1718-6.12.1779, landsdommer. Født på Schwasdorff i Mecklenburg. S. blev student 1731 fra Rostock og gav afkald på sin arv i Rusland for at bevare sin ... Læs mere

 6. E.P. Kirstein

  Ernst Philip Kirstein,  17.12.1759-6.10.1834, deputeret. Født i Stettin, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.). K.s livsskæbne var på det nøjeste knyt... Læs mere

 7. Theodor Dassow

   27.3(2.?).1648-6.1.1721, generalsuperintendent, orientalist. Født i Hamburg, død i Rendsborg, begravet sst. D.s interesse var tidligt vakt for studiet af o... Læs mere

 8. Carl Pontoppidan

   27.9.1748-22.8.1822, handelsdirektør, nationaløkonomisk forfatter. Født i Bergen, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). Ved faderens død drog P. ... Læs mere

  Tags:

 9. Christoph Heinrich Amthor

   14.12.1677-21.2.1721, kgl. historiograf. Født i Stolberg i Harz, død på Rosenborg i Kbh., begravet sst. (Petri). A. opdroges af sin farbror Ehrenfried A.,... Læs mere

 10. Christian Kortholt

   15.1.1633-1.4.1694, professor. Født i Burg, Femern, død i Kiel, begravet i Bordesholm. Efter at have gået i skole i Slesvig og besøgt gymnasiet i Stettin... Læs mere

 11. Peder Winstrup

  Peder Pedersen Winstrup (Vinstrup),  30.4.1605-28.12.1679, biskop. Født i Kbh, død i Lund, begravet sst. (Domk.). W. blev uddannet under omhyggelig vejledni... Læs mere

 12. Hector Janson

  Hector Frederik Janson,  2.10.1737-4.2.1805, biskop. Født i Golzwarden i Oldenburg, død i Århus, begravet sst. (domk.). Efter at være blevet student stude... Læs mere

 13. J.A. Cramer

  Johan Andreas Cramer,  27.1.1723-12.6.1788, teolog. Født i Jöhstadt i Erzgebirge, død i Kiel, begravet sst. (St. Jurgens Frdh.). C. gennemgik den berømte ... Læs mere

 14. Erik Pontoppidan, f. 1698

  Erik Ludvigsen Pontoppidan,  24.8.1698-20.12.1764, biskop, prokansler, forfatter. Født i Århus, død i Kbh., begravet sst. (Petri). Tidligt forældreløs bl... Læs mere

 15. Frederik 5.

  31.3.1723-14.1.1766, konge. Den opdragelse og uddannelse Frederik havde fået var ikke bedre end faderens, og hans forhold til det danske sprog var om muligt... Læs mere

 16. Adam Gottlob Moltke

   10 el. 11.11..1710-25.9.1792, lensgreve, overhofmarskal, godsejer. Født på Walkendorf, Mecklenburg, død på Bregentved, begravet i kapellet ved Karise k. ... Læs mere

 17. J.O. Schack-Rathlou

  Joachim Otto Schack-Rathlou,  13.7.1728-7.6.1800, gehejmestatsminister. Født på Juellinge, Hellested sg, død på Rathlousdal, begravet i Gosmer k. Tidligt ... Læs mere

 18. Niels Gram

  Niels Madsen Gram,  28.4.1664-.tidligst 1712, præst. Født i Land i Norge. G. blev student 1679, privat dimitteret, og 1688 kapellån i Tønsberg. Han var et... Læs mere

 19. Diderich Fester

  Diderich Christian Fester,  3.2.1732-5.1.1811, forfatter. Født i Boeslunde, død i Sorø, begravet sst. Efter faderens død kom F. til sin morbror som var de... Læs mere

 20. Ditlev Reventlow

   29.10.1712-5.12.1783, overkammerherre, deputeret for finanserne. Født på Altenhof, død i Kiel, begravet i Sarau. Efter studieår i Kiel og Leipzig udnævn... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki