Du søgte efter proklama

Viser 1-13 af 13

 1. proklama

  indkaldelse til kreditorer, hvori de opfordres til at anmelde deres krav mod en bestemt person eller et selskab o.l. inden en fastsat frist. Proklama offentl... Læs mere

 2. præklusivt proklama

  indkaldelse, der medfører bortfald af krav, der ikke er anmeldt rettidigt, se proklama. ... Læs mere

  Tags:

 3. præklusion

  (af lat. praeclusio, af praecludere 'lukke, spærre', af præ- og cludere, claudere 'lukke'), ophør af en fordring, som kreditor ikke har anmeldt inden en bes... Læs mere

 4. gældsfragåelsesbo

  dødsbo, hvor arvingerne ikke påtager sig ansvar for afdødes gæld. Det var indtil 1.1.1997 en almindelig skifteform, som indebar, at skiftet hovedsagelig ... Læs mere

 5. arveproklama

  indkaldelse af en afdød persons forsvundne arvinger og legatarer i ... ... Læs mere

 6. anmeldelse af fordringer

  kreditorernes tilkendegivelse om og opgørelse af deres krav i dødsboer og konkursboer. Anmeldelse af fordringer sker også under forhandling om tvangsakkord ... Læs mere

 7. ægtefælleudlæg

  forenklet skifteform, hvor der intet bliver at udlodde til andre arvinger end den efterlevende ægtefælle som følge af den efterlevende ægtefælles rettighe... Læs mere

 8. uskiftet bo

  udsættelse af skiftet med en førstafdød ægtefælles livsarvinger. En efterlevende ægtefælle har ret til at overtage fællesboet, men ikke særeje til usk... Læs mere

 9. privat skifte

  skifte af et dødsbo, som forudsætter, at alle boets arvinger anmoder om privat skifte, at boet må antages at være solvent, og at mindst én arving, der i... Læs mere

 10. bobestyrerbehandling

  en af de fem dødsbobehandlingsformer; se bobestyrer og dødsbo. Bob... ... Læs mere

 11. skifte

  opgørelse af en formuemasse bestående af aktiver og passiver samt fordeling af overskuddet til fx kreditorer og arvinger. Skifte foretages af dødsboer, ko... Læs mere

 12. dødsbo

  en afdød persons formuemasse bestående af aktiver og passiver, som opgøres og fordeles mellem arvinger og/eller kreditorer ved et skifte. Dødsboers skatt... Læs mere

 13. legatar

  (af lat. legatarius, afledt af legatum, se legat), person, der ifølge et testamente skal modtage en bestemt angivet formuefordel. En legatar kan arve en bes... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki