Du søgte efter prokurator

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. prokurator

  (afledt af lat. procurare, se prokura), person, der i ældre tid efter anmodning varetog en andens forretninger. I Romerriget betegnede procurator en person, s... Læs mere

 2. Antipater

  d. 43 f.Kr., kong Herodes den Stores far. Antipater var idumæer, støttede aktivt den jødiske Hyrkan 2. Efter ... ... Læs mere

 3. saltus

  (lat. 'skovegn, græsgang', vist af salire 'springe', perf.part. saltus, i bet. 'overgang, pas'), domæne i Romerriget, som ofte var ejet af kejseren. Sådanne... Læs mere

 4. Sextus Afranius Burrus

  d. 62, prokurator for kejser Augustus' hustru Livia og kejserne ... ... Læs mere

 5. tingstud

  i ældre dansk lovsprog en person, som bistod en anden i forbindelse med retssager på tinge. Tingstud anvendtes oprindelig om en ... ... Læs mere

 6. retspleje - retsplejens historie i Danmark - Domsmyndigheden

  Oprindelig blev domsmyndigheden så vidt vides udøvet af folket på tinge, men i 1300- og 1400-t. blev den gradvis overdraget til egentlige dommere, og denn... Læs mere

 7. bestalling

  udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandsloven af 1870 officielt har været benævnt ansættelsesbrev. Landinspektører fik kongelig bestall... ... Læs mere

 8. Matthias Calonius

  27.12.1737-13.9.1817, finsk jurist, der betragtes som grundlæggeren af finsk retsvidenskab. Calonius var den eneste ... ... Læs mere

 9. Pontius Pilatus

  ... romersk statholder i Judæa på Jesu tid, ifølge historieskriveren Josefus i årene 26-36. En indskrift fundet i Caesarea Maritima oplyser, at Pilatus' of... Læs mere

 10. Appian

  ...Appianos, 100-t. e.Kr., græsk historiker og embedsmand fra Alexandria; fik romersk borgerret og blev kejserlig prokurator. Appians hovedværk er 24 bøger ... Læs mere

 11. J.E. Colbiørnsen

  Jakob Edvard Colbiørnsen, 19.11.1744-13.2.1802, dansk jurist, der som universitetslærer og senere som embedsmand havde stor indflydelse i sin samtid. Colbi... Læs mere

 12. advokat

  person, der mod vederlag bistår klienter ved juridisk rådgivning og optræder på deres vegne i retssager. I 1638 kom de første danske lovregler om advoka... Læs mere

 13. Lundbye

  Slægten har navn efter Lundby i Brarup sogn, Falster, idet prokurator Christen Lundbye (1738-86) er født der som søn af inderste Rasmus Hansen Boesen. Bi... Læs mere

 14. Niels Jyde

  d. 1282, kansler. J. var magister, formentlig jurist, og blev 1267 ved biskop Niels af Viborgs død kong Erik Klippings kansler. Han var under kardinal Guidos ... Læs mere

  Tags:

 15. Bredo v. Munthe af Morgenstierne

   23.9.1701-13.1.1757, kollegieembedsmand. Født i Froens præstegård, Gudbrandsdalen, død på Bækkeskov, begravet i Everdrup. Bredo v. Munthe af Morgenst... Læs mere

 16. Peder Rosenstand-Goiske

  1752-1803, jurist, prokurator ved Højesteret, censor ved Det Kongelige Teater og 1786-92 medlem af teatrets direktion. R havde læst nyere teorier om teatrets... Læs mere

 17. Astrad Frakke

  d. 1268, drost, franciskanermunk. F. tilhørte en gren af Hvideætten. Han deltog i underhandlingerne om Valdemar Sejrs løsladelse (1225) og blev senere konge... Læs mere

 18. Nicolaus Drukken de Dacia

  d. ca. 1355, universitetslærer. N. af adelsslægten Drukken studerede ved Artes-fakultetet i Paris i 1330erne. 1341 promoveredes han til magister ved dette fa... Læs mere

 19. Riis

  Der findes adskillige af hinanden uafhængige slægter Riis i Danmark. Der skal her nævnes tre. I. En slægt der føres tilbage til svensk postfør... ... Læs mere

 20. Brostrup Albertin

   2.8.1660-19.2.1726, advokat. Født formodentlig i Lade hovedsg. på Strinden, Norge, begravet 7.3. i Kbh. (Trin.). A. gik 1674 i Trondheim katedralskole, ble... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki