Du søgte efter pulex

Viser 1-8 af 8

 1. pulex

  (lat.), loppe. ... Læs mere

  Tags:

 2. dafnier

  ...Cladocera, den stærkest specialiserede og artsrige... ... Læs mere

 3. Tilpasninger til vandbevægelsen

  Står man stille og ser ned i et vandløb, kan man se, hvordan store eller små partikler kommer drivende forbi, hvordan de fanges af bunden og lidt senere ... Læs mere

 4. Skovens permanente vande

  Skovens permanent åbne vande – dvs. vandløb og søer – hører til blandt de reneste i Danmark. Det skyldes, at den menneskelige påvirkning med f.eks. ... Læs mere

 5. Skovbække

  Når flere kildebække møder hinanden, og vandløbet derfor bliver større, taler man om en bæk. Bække i skove og i åbent land adskiller sig ikke ret me... Læs mere

 6. Planktonalger

  Planktonalger er en samlebetegnelse for en meget blandet gruppe af organismer hvad angår såvel slægtskab som evolution og ernæringsmåde. De har alle en ... Læs mere

 7. vandløb

  vandets overfladiske afløb gennem bække, åer og floder. Vandløb leder overskudsnedbøren, som ikke fordamper, ud til havet som en del af vandkredsløbet... Læs mere

 8. lopper

  ...Siphonaptera, insektorden med over 3000 velbeskrevne arter, heraf 60 i Danmark. De har fuldstændig udvikling fra æg over 3-4 ormeagtige, fritlevende la... Læs mere

Viser 1-8 af 8

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki