Du søgte efter rørhvene

Viser 1-9 af 9

 1. rørhvene

  ...Calamagrostis, slægt i græsfamilien med ca. 200 arter, hjemmehørende i tempererede egne, heraf fire i Danmark. Det er kraftige, bestanddannende, fleråri... Læs mere

 2. Nydam i Gribskov - genopretning ved høslæt

  I den sydvestlige del af Gribskov i Nordsjælland midt mellem tætte bevoksninger med nåletræer og bøg ligger en lille lysåben eng på knap en hektar, hvor... Læs mere

 3. Grønland - plantevækst

  Grønlands flora omfatter ca. 500 arter af højere planter, dvs. blomsterplanter, bregner, padderokker og ulvefodsplanter. Af de øvrige grupper er laverne ... Læs mere

 4. Birkeskov

  Birkeskov er lys og let med en undervegetation, der især består af forskellige græsser. Historie og udbredelse Birkeskov er den ældste skovtype i Danmark... Læs mere

 5. Eksempler på lokaliteter

  Skagen Odde Skagen Odde er skabt inden for de sidste 8000 år. Før den tid sluttede Jylland ved en linje fra Hirtshals til Frederikshavn. Siden har landhæv... Læs mere

 6. Skove med andre driftsformer

  Hist og her i Danmark findes stadig levn af gamle skovtyper formet i samspil mellem natur og driftsformer, som engang har haft stor betydning for befolkninge... Læs mere

 7. Vand og jordbund

  Vand og jordbund er sammen med den landbrugsmæssige udnyttelse og andre kulturpåvirkninger de hovedfaktorer, der bestemmer dannelsen af og naturindholdet i... Læs mere

 8. Urørt skov

  Begrebet urørt skov blev for alvor taget i anvendelse i forbindelse med naturskovsstrategien i 1992 som en praktisk, entydig og værdineutral betegnelse f..... Læs mere

 9. De tørre klitter

  Inden for sandstranden følger mange steder et mere eller mindre veludviklet klitlandskab. Dannelsen af klitter forudsætter en strandbred med tørt sand, so... Læs mere

Viser 1-9 af 9

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki