Du søgte efter recipientkvalitetsplanlægning

Viser 1-5 af 5

 1. recipientkvalitetsplanlægning

  anvendes i miljøadministrationen for at begrænse negative påvirkninger af vandområder (vandløb, søer og kystvande), se recipient. Der fastlægges kvalite... Læs mere

 2. regionplan

  i Danmark vigtig del af den planlægning, amtsrådene har ansvar for efter Planlægningsloven. Hvert amt udarbejder en regionplan. Den rummer nu de sektorplane... Læs mere

 3. miljøplanlægning

  planlægning af, hvordan vore omgivelser skal bruges og beskyttes, hvilket er et vigtigt led i den danske ... ... Læs mere

 4. vand (Forurening og sygdomme)

  Vandforurening er en ændring af vandkvaliteten, der gør vandet uegnet til nærmere definerede anvendelser. Grundvand kan fx blive sundhedsfarligt forurenet... Læs mere

 5. spildevandsrensning

  behandling, som spildevand gennemgår i et rensningsanlæg. I bl.a. Danmark skal kvaliteten af det rensede vand sikre, at spildevandet kan udledes i recipie... Læs mere

Viser 1-5 af 5

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki