Du søgte efter rente

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. rente

  den udgift, der betales for at få lån eller det periodevise afkast ved udlån. Ved ydelse af et lån afstår långiver fra en forbrugsmulighed i udlånspe... Læs mere

 2. rente - retsgrundlag

  Kreditrente eller vederlagsrente er et aftalt vederlag for en ydet kredit og fastsættes som regel ud fra en vurdering af det almindelige rentenivau ved lån... Læs mere

 3. nominel rente

  ...pålydende rente, rentesats på en finansiel fordring, der angiver den årlige rentebetaling i procent af det pålydende beløb. Se også effektiv rente. ... Læs mere

 4. direkte rente

  rente på finansiel fordring, som svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien; fx har en obligation med nominel, dvs. pålydende, rente på 6% og... Læs mere

 5. effektiv rente

  den faktiske årlige forrentning af fx et lån eller en obligation; afhænger bl.a. af pålydende rente, afdragsform og for obligationer restløbetid og kurs. ... Læs mere

 6. Rente eller åger

  Med den voksende handel og udviklingen i det økonomiske liv blev rentetagning et af tidens vanskelige spørgsmål. Kirken havde i århundreder holdt det for... Læs mere

 7. ÅOP

  ...årlig omkostning i pct., se rente. ... Læs mere

  Tags:

 8. afkast

  se rente, udbytte og kursgevinst. ... Læs mere

  Tags:

 9. anatokisme

  (af gr. ana- + tokos rente), rentes rente. ... Læs mere

  Tags:

 10. kuponklipper

  person, som lever af rente- og aktieindtægter. ... Læs mere

 11. terminsydelse

  terminslig rente- og afdragsbetaling på et lån, se amortisation. ... Læs mere

 12. konvertere

  (fr. convertir, af lat. convertere dreje noget rundt el. i en vis retning), ombytte obligationer med andre til en anden rente; forny et lån på andre (bedre) ... Læs mere

  Tags:

 13. rentesikring

  offentlig støtte til forskellen mellem et realkreditlåns effektive rente og en basisrente på 6%, ydet til almennyttigt (alment) og andet offentligt støttet... Læs mere

 14. arverente

  ...kapitalforsikringsydelse, årlig rente, der udbetales til den eller de begunstigede eller til andre berettigede personer, hvis den forsikrede dør i forsikr... Læs mere

  Tags:

 15. morarente

  (1. led mora), forhalingsrente, rente, som en låntager skal betale til fordringshaveren, når en pengeforpligtelse ikke betales i rette tid. Forhalingen eller... Læs mere

  Tags:

 16. kreditormora

  ...fordringshavermora, forhindring af et skyldforholds afvikling som følge af kreditors forhold. Er fx en køber ikke hjemme, når sælgeren efter aftale komm... Læs mere

 17. aftaleindskud

  individuelt aftalte indskud i et pengeinstitut med indskudsperiode og rente fastsat i hvert enkelt tilfælde. Aftaleindskud finder sted på den del af pengemar... Læs mere

 18. varighed

  inden for økonomi et mål for en obligations kursfølsomhed over for ændringer i renteniveauet. Det mest almindelige varighedsmål, kendt som Macaulayvarighe... Læs mere

  Tags:

 19. statsgældsbevis

  ... Læs mere

 20. pengeillusion

  inden for økonomisk teori den situation, at en persons eller en økonomisk enheds handlinger baserer sig på nominelle ændringer frem for reale ændringer. E... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki