Du søgte efter retsregler

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. prostitution - retsregler og kontrol af prostituerede

  Prostitution har gennem tiderne med vekslende midler været forsøgt modvirket eller i det mindste reguleret. Hensigten med de samfundsmæssige foranstaltni... Læs mere

 2. kvinderet (Sammenhæng mellem køn og retsregler)

  Der findes stadig enkelte regler, der har en direkte sammenhæng med kønnet. Værnepligt påhviler således kun mænd, og Tronfølgeloven giver mænd fortrins... Læs mere

 3. prostitution

  handel med seksuelle ydelser. Handelen foregår på markedsvilkår og omfatter mindst to parter: en køber (kunden) og en sælger (den prostituerede). Kunde... Læs mere

 4. Tønder Stadsret

  det middelalderlige Tønders retsregler, se ... ... Læs mere

 5. jus ad rem

  (lat.), tingslig ret; retsregler vedr. ting. ... Læs mere

  Tags:

 6. codex

  bog, bl.a. samling af retsregler; se kodeks. ... Læs mere

  Tags:

 7. borgerlig ret

  retsregler, der regulerer forholdet mellem borgerne indbyrdes, se civilret. ... Læs mere

 8. inter partes

  (lat. 'mellem parterne'), de retsregler, der angår retsforholdet mellem parterne i en aftale, i modsætning til de retsregler, der gælder over for omverdenen... Læs mere

 9. EU-ret

  retsregler mv., der udgår fra EU's institutioner og direkte angår personer og virksomheder i medlemdslandene. ... Læs mere

  Tags:

 10. lovvalgsregler

  regler, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et retsforhold skal afgøres, se international privatret. ... Læs mere

 11. kodificere - emne

  (fr. codifier, af code lovbog), samle og fuldstændiggøre spredte retsregler om et bestemt emne. ... Læs mere

  Tags:

 12. skatteret

  den retsvidenskabelige disciplin, der beskæftiger sig med retsregler om beregning, påligning, opgørelse og indkrævning af skatter og afgifter. ... Læs mere

 13. partshenvisning

  i international privatret en aftale, hvorved parterne bestemmer, at deres kontrakt skal være underkastet et bestemt lands retsregler, se partsautonomi.... ... Læs mere

 14. nationalitetsprincip

  (af fr. nationalitet + lat. princip), det at en fremmed statsborger er underkastet sit eget lands retsregler; det modsatte af territorialprincip. ... Læs mere

 15. retsregel

  regel, der indgår i de regelsystemer, der regulerer retsforholdene i et samfund eller internationalt. Retsregler adskiller sig fra moralregler bl.a. derved,... Læs mere

 16. kollisionsnorm

  (1. led af lat. collisio, af collidere, af kon- og laedere 'beskadige, støde sammen'), regel, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et privat retsforh... Læs mere

 17. Codex Alimentarius Commission

  (1. ord lat. '(hoved)bog, retsregler', 2. led lat. 'som angår næringsmidler'), international ekspertkomité under WHO og FAO, der arbejder på standardiserin... Læs mere

 18. medieansvar

  den del af retssystemet, der vedrører mediernes ansvar, dvs. retsregler for ytringsfrihedens grænser samt ansvarsplacering, bl.a. fastlagt ud fra Medieansvar... Læs mere

  Tags:

 19. personalstatut

  i international privatret dels retsregler om en persons retsstilling, dvs. person-, familie- og arveretlige regler, dels den tilknytning til et bestemt land, s... Læs mere

 20. krigstilstand

  retstilstand, der indtræder, når en stat befinder sig i væbnet konflikt med en eller flere andre stater. Denne situation reguleres af et omfattende internat... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki