Du søgte efter reversibel

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. reversibel

  (fr. réversible, af lat.), som kan foregå i omvendt orden; omvendelig. ... Læs mere

  Tags:

 2. reversibel proces

  (1. ord afledn. af revertere 'vende om'), i fysik og kemi en vendbar proces. Udtrykket bruges i kemien ofte om en proces, der kan forløbe i begge retninger (d... Læs mere

 3. reversibilitet

  (se reversibel), det at være reversibel. ... Læs mere

 4. glasovergangstemperatur

  det tilnærmede midtpunkt af det temperaturområde, over hvilket den såkaldte glasovergang finder sted. Ved glasovergangen sker en reversibel ændring i en am... Læs mere

 5. irreversibel

  (lat. ir- u-, ikke- + reversibel), ikke reversibel; som ikke kan byttes om el. foregå i omvendt orden. ... Læs mere

  Tags:

 6. irreversibilitet

  (af in- og fr. réversible, afledn. af lat. reversus, af revertere 'vende om'), den egenskab, at processer eller hændelsesforløb ikke af sig selv kan forløb... Læs mere

 7. entropi

  et mål for graden af uorden i et system, der indeholder energi eller information. I termodynamikken er entropien S en tilstandsfunktion, dvs. at den for ...... Læs mere

 8. hukommelseslegeringer

  ...Shape Memory Alloys, formhukommelsesmetaller, legeringer, der inden for visse grænser kan deformeres plastisk ved lav temperatur, men som ved efterfølgend... Læs mere

 9. Edwin Krebs

  1918-2009, amerikansk biokemiker. Sammen med biokemikeren Edmond H. Fischer (f. 1920) opdagede Edwin Krebs i 1950'erne en vigtig biokemisk mekanisme, nemlig ... Læs mere

 10. tiksotropi

  (af gr. thixis 'berøring' og -trop(i)), reversibel egenskab ved visse geleagtige eller tyktflydende (viskose) materialer, der ved omrøring eller anden deform... Læs mere

 11. magnetokalorisk effekt

  reversibel ændring af et magnetisk materiales temperatur, når det placeres i et magnetisk felt; som oftest stiger temperaturen (og falder tilsvarende igen, n... Læs mere

 12. varme

  ...varmemængde, energiform som tilføres eller fragår et system pga. temperaturforskelle. Varme er således 'energi i transit' fra en højere til en lavere... Læs mere

 13. Edmond H. Fischer

  f. 1920, schweizisk-amerikansk biokemiker, der er uddannet ved universitetet i Genève og forskede der indtil 1953, da han emigrerede til USA for at slutte sig... Læs mere

 14. ungdom

  aldersperiode, der udgør overgangen mellem barndom og voksentilværelse. I daglig tale bruges begrebet ubesværet, men det er ikke uproblematisk at opfatte... Læs mere

 15. kønshormonbindende globulin

  transportprotein i blod, der binder både mandlige og kvindelige kønshormoner, især testosteron og østradiol, mens østriol og progesteron bindes dårligt. ... Læs mere

 16. termodynamik

  varmelære, læren om varme og dens omsætning, idet gasser, væsker og faste stoffer behandles som makroskopiske objekter. I modsætning hertil beskæftiger... Læs mere

 17. Organismernes fysiologiske tilpasning til miljøfaktorerne

  Miljøfaktorerne og deres variation skaber de fysiologiske rammer for dyrene. Forskellige dyr har tilpasset sig disse rammer på forskellige måder, og det e... Læs mere

 18. plast

  plastic, materiale, der som en væsentlig del indeholder en ... ... Læs mere

 19. lysorganer

  hudområder eller kirtler, der kontinuerligt eller glimtvis udsender biologisk lys, skabt ved iltning af luciferin under medvirken af luciferase, se biolumines... Læs mere

 20. Ordliste

  De fleste af bogens fagudtryk er forklaret et eller flere steder undervejs. Disse forklaringer kan findes ved hjælp af stikordsregistret. Enkelte mere almen... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki