Du søgte efter rigshofmester

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. rigshofmester

  se rigsembedsmænd. ... Læs mere

 2. Biskop og rigshofmester

  Helt så fredeligt gik det ikke til, da Rosenkrantzslægten begyndte at ekspandere på Djursland. Hr. Otte Nielsen havde giftet sig til en andel i Bjørnholm... Læs mere

 3. hofmester

  ...magister curiae, fra senmiddelalderen den ledende embedsmand ved et fyrstehof. I Danmark var hofmesteren fra 1400-t. til 1660 den øverste rigsembedsmand ... Læs mere

 4. Valkendorf

  tysk uradelig slægt, indvandret til Danmark i 1300-t. Henning Valkendorfs (levede 1374) sønnesøns søn Axel (d. 1483) erhvervede ... ... Læs mere

 5. Laxmand

  uradelig slægt af skånsk oprindelse, der kan føres tilbage til Peder Laxmand (nævnt første gang 1315). Slægtens storhedstid faldt i 1400-t., da flere m... Læs mere

 6. Eske Bille

  ca. 1480-11.2.1552, dansk rigshofmester. Bille var lensmand på Bergenhus 1529-37 og modsatte sig herfra ... ... Læs mere

 7. Gersdorff

  tysk uradelsslægt fra Oberlausitz. Christopher von Gersdorff (ca. 1575-1634) til Søbygård indvandrede til Danmark og blev far til rigshofmester ... ... Læs mere

 8. Nielstrup

  hovedgård 6 km nordvest for Svendborg. Den tilhørte i 1300-t. slægten ... ... Læs mere

 9. Poul Laxmand

  d. 1502, dansk rigshofmester. Poul Laxmand var en af Danmarks rigeste adelsmænd på kong Hans' tid. Under den skånske adels strid med ærke... ... Læs mere

 10. Eiler Hardenberg

  d. 1565, dansk rigshofmester fra 1559. Hardenberg blev som lensmand under Roskildebispen fængslet i 1536 under Reformationen; i 1543 v... ... Læs mere

 11. Frants Rantzau

  1604-5.11.1632, dansk rigshofmester, søn af Breide Rantzau. En trolovelse med den ældste datter af kongen og ... ... Læs mere

 12. Joachim Gersdorff

  11.11.1611-19.4.1661, dansk rigshofmester og rigsdrost. Gersdorff blev efter uddannelse i udlandet knyttet til den udvalgte prins ... ... Læs mere

 13. Peder Oxe

  7.1.1520-24.10.1575, dansk rigshofmester. Oxe var som ung på en flerårig udenlandsrejse med sin lærer Christian Morsing (ca. 1485-1560). Som myndig sikre... Læs mere

 14. Gøye

  lollandsk uradelsslægt, hvoraf tre linjer kendes fra anden halvdel af 1300-t. Deres indbyrdes forbindelse kan ikke dokumenteres. Den ene linje førte aldrig... Læs mere

 15. Svindinge Kirke

  (efter Svindinge, 1376 Swinninge, samme ord som subst. glda. *swithning 'afbrændt område'), kirke i landsbyen Svindinge 12 km SV for Nyborg, et helstøbt ... Læs mere

 16. Birger Gunnersen

  ca. 1445-1519, dansk ærkebiskop. Birger Gunnersen blev i 1497 efter mangeårig tjeneste som kansler for dronning Dorothea udnævnt til ærkebiskop i Lund ... Læs mere

 17. rigsembedsmænd

  i Skandinavien især de øverste embedsmænd under rigsrådskonstitutionalismen, dvs. fra senmiddelalderen til 1600-t. Rigsembederne var opstået ved hoffet el... Læs mere

 18. Ulfeldt

  uradelig slægt fra Fyn, der kan føres tilbage til 1100-t. Stamrækken begynder med Absalon Jonson (levede 1320 og 1326). Slægtens oprindelige største god... Læs mere

 19. Vincens Lunge

  f. før 1483-1536, dansk-norsk adelsmand. Under opgøret med Christian 2. 1523 blev Lunge af Frederik 1. sendt til Nor... ... Læs mere

 20. Bengt Jönsson Oxenstierna

  d. 1449/ 50, svensk højadelsmand på godset Salsta i Uppland; bror til Nils Jönsson Oxenstierna. Oxenstierna blev rigsråd i 1435, lagmand i Uppland 1439/40 ... Læs mere

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki