Du søgte efter rugning

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. rugning

  den adfærd, fugle udfører for at sikre æggenes udvikling og klækning; omfatter bl.a. opvarmning ved kropsvarme og rulning af æggene. Hos mange fuglearter ... Læs mere

 2. inkubation

  (af lat. incubatio, af incubare ligge på, ruge over, in- deri + cubare ligge ned), liggen; rugning. ... Læs mere

 3. emu

  Dromaius novaehollandiae, australsk strudsfugl og eneste medlem af familien Dromaiidae, hvis nærmeste slægtninge er ... ... Læs mere

 4. hjelmtornskader

  ...Prionopidae, familie af spurvefugle med ni arter i tropisk Afrika. De har nogle karakteristiske opretstående fjer på hovedet, men ligner i øvrigt tornska... Læs mere

 5. vireoer

  (af lat. vireo 'grønlig fugl', afledn. af virere 'være grøn'), Vireonidae, familie af spurvefugle med ca. 43 arter i Amerika med omliggende øer inkl. Bermu... Læs mere

 6. pomeransfugl

  ...Charadrius morinellus, 20-22 cm stor vadefugl (brokfugl) i slægt med præstekraverne, udbredt på arktisk og alpin tundra i Nordeuropa og Nordsibirien og ... Læs mere

 7. yngelpleje

  adfærd over for afkom med det formål at sikre den kommende generation de bedste overlevelsesmuligheder. Yngelpleje dækker ud over opfostring forberedelser f... Læs mere

 8. viftehaler

  ...Rhipiduridae, familie af spurvefugle med 44 arter i Syd- og Østasien, Australien og flere Stillehavsøer. De er nærmest beslægtet med drongoer og monarkf... Læs mere

 9. vangaer

  ...Vangidae, familie af spurvefugle med 14 arter på Madagaskar, én af dem også på Comorerne. Gruppens familiestatus er dog diskutabel, idet DNA-analyser ty... Læs mere

 10. spurve

  ...Passeridae, familie af spurvefugle med ca. 40 arter i Afrika, Europa og Asien. D... ... Læs mere

 11. storke

  ...Ciconiidae, familie af storkefugle med 19 arter i tropiske og subtropiske dele af Afrika, Asien, Australien og Amerika, et par arter dog også i temperer... Læs mere

 12. gæs

  i bred forstand fællesbetegnelse for en række store andefugle uanset deres slægtskabsforhold (fx ... ... Læs mere

 13. træænder

  ...Dendrocygnini, gruppe af andefugle med ni arter i tropiske og subtropiske områder. Af størrelse (38-58 cm) og udseende ligner de ænder, om end de er ret... Læs mere

 14. monarkfluesnappere

  ...Monarchidae, familie af spurvefugle med 97 arter i Afrika, Sydasien, Australien og på øer i Stillehavet. De blev tidligere henført til de egentlige flues... Læs mere

 15. hyrdefugle

  ...Anhimidae, familie med tre arter i andefuglenes orden, alle i Sydamerika. Det er kalkunstore fugle (76-95 cm) med brede vinger og temmelig lange kødfulde ... Læs mere

 16. blåmejse

  ...Parus caeruleus, spurvefugl af mejsernes familie, udbredt i størstedelen af Europa samt i Nordafrika. I Danmark er den en meget almindelig ynglestandfug... Læs mere

 17. høgefugle

  ...Accipitridae, familie af rovfugle omfattende ca. 237 arter, dvs. 80% af alle ... ... Læs mere

 18. falke

  fællesbetegnelse for rovfugle af slægten Falco i underfamilien Falconinae, i bredere forstand brugt om hele underfamilien eller endog om hele familien Fal... Læs mere

 19. fugle

  Aves, klasse af landlevende hvirveldyr (amnioter) med ca. 10.000 arter. Det mest iøjnefaldende fællestræk er flyveevnen (se ... ... Læs mere

 20. gøge

  ...Cuculidae, fuglefamilie med ca. 136 arter udbredt i tropiske til tempererede områder overalt på Jorden, med den største artsrigdom i troperne. Der er ... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki