Du søgte efter sammensatte øjne

Viser 1-18 af 18

 1. sammensatte øjne

  d.s.s. facetøjne. ... Læs mere

 2. rovfluer

  ... ...Asilidae, familie af laverestående fluer. Der er beskrevet ca. 5600 arter på verdensplan; de 30 danske arter er middelstore til store fluer (... ... Læs mere

 3. knælere

  ... ...Mantodea, orden af insekter med ca. 1800 kendte arter. Knælere findes mest i tropiske og subtropiske områder; nærmest Danmark forekommer de i Sydeuro... Læs mere

 4. klæger

  ...Tabanidae, familie af laverestående ... ... Læs mere

 5. skolopendre

  Chilopoda, klasse af leddyr. Skolopendre er 0,5-27 cm lange ... ... Læs mere

 6. Johannes Müller

  Johannes Peter Müller, 1801-1858, tysk fysiolog og sammenlignende anatom. Efter studier i Bonn og Berlin fik Müller allerede i 1824 ansættelse som lektor ... Læs mere

 7. trilobitter

  Trilobita, uddød klasse af marine leddyr. Trilobitter havde et ydre... ... Læs mere

 8. dolkhaler

  ...Xiphosura, marine leddyr, som sammen med ... ... Læs mere

 9. Krebsdyr

  Forskellige vandlopper og dafnier er meget almindelige i planktonet i alle danske farvande. Antalsmæssigt er vandlopperne de vigtigste, men dafnier kan loka... Læs mere

 10. isopoder

  (af iso- og gr. pus 'f... ... Læs mere

 11. Skalzonens dyreliv

  Skalzonen, der også kaldes sublitoralzonen, ligger som tidligere nævnt på skrænten mellem bred- og barbundszonen. Dens udstrækning falder ofte sammen m... Læs mere

 12. insekter

  Insecta, gruppe af leddyr; med hensyn til artsrigdom den absolut me... ... Læs mere

 13. facetøjne

  ...sammensatte øjne, øjne dannet af flere enkeltøjne, facetter, hver med én sansecelle. Facetøjne kendes fx fra leddyr som trilobitter og insekter. Guldsm... Læs mere

 14. lys (biologi)

  Lysenergi er den helt basale forudsætning for biosfærens struktur og funktion. Ved fotosyntese opbygger de grønne planter vha. lysenergi det organiske sto... Læs mere

 15. synsorganer

  ... organer til opfattelse af lys. De er knyttet til særlige sanseceller, synsceller, og kendes fra de fleste dyregrupper; også visse encellede alger kan reg... Læs mere

 16. leddyr

  Arthropoda, en af dyrerigets rækker. Mht. artstal overgår leddyrene langt alle andre dyregrupper tilsammen, og i næsten alle økosystemer til lands og ti... Læs mere

 17. genetik

  arvelighedslære, det delområde af biologien, som beskæftiger sig med arvematerialets opbygning, funktion, videreførelse fra forældre til afkom samt æn... Læs mere

 18. Kambrium

  Ved begyndelsen af den kambriske periode var hele Baltica én stor nederoderet grundfjeldsflade. Rekonstruktioner af den fortidige geografi viser, at kontine... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki