Du søgte efter sandart

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste
 1. sandart

  ...Stizostedion lucioperca, fisk i aborrefamilien. Den lever fra Tyskland og østpå til Det Kaspiske Hav. Den er udsat i mange af de større danske søer o... Læs mere

 2. Stegt sandart på salat med Karljohan

  dejlig fiskeret med svampe og salat. Opskriften er til 4 personer. Steg fisken i olivenolie på en teflonpande, først på skindsiden og så på den anden. T... Læs mere

 3. rovfisk

  løs betegnelse for de arter af ferskvandsfisk, der især æder andre fisk, fx gedde, aborre og sandart. Små eksemplarer af rovfisk æder dog smådyr og burde... Læs mere

 4. put and take-fiskeri

  fiskeriform, hvor opdrættede fisk, som er u... ... Læs mere

 5. ædelfisk

  ældre betegnelse for de mest spiseværdige ferskvandsfisk såsom laks, ørred, ål, sandart, aborre, karpe og suder. Se også krøjfisk. ... Læs mere

 6. Finland - køkken

  Med landets placering ved nordgrænsen for kornavl er finsk køkken udviklet fra et meget fattigt forrådskøkken. Det beriges dog af rigelig adgang til bær... Læs mere

 7. Ungarn (Køkken)

  Ungarns køkken forbindes umiddelbart med krydderiet paprika, selvom både dette og tomat er relativt sene indslag i ungarsk madkultur. Paprika krydrer den k... Læs mere

 8. Pleje af fiskebestandene nu og i fremtiden

  Igennem hele 1900-tallet er fiskebestandene i vores vandløb som flere gange nævnt gået tilbage. Og som ligeledes nævnt har udretning af vandløb og opgr... Læs mere

 9. fisk - gastronomi

  Efter kornsorterne, primært ris og hvede, udgør fisk et af de vigtigste ernæringsmidler for mennesker i verden. Fisk som levnedsmiddel For store befolkni... Læs mere

 10. Indvandring og spredning af arter

  Under sidste istid levede der ferskvandsorganismer i de kolde, ikke-nedisede dele af Jylland sydvest for iskappens rand, Hovedstilstandslinjen, mens der ikke... Læs mere

 11. Sverige - køkken

  Sveriges madkultur udviser tydelige regionale forskelle. Nord for de store søer var økonomien traditionelt baseret på kvæg- og gedeavl ved fäbodsväsen ... Læs mere

 12. Mossø

  langsø i en øst-vest-gående tunneldal i Det Midtjyske Søhøjland nær Skanderborg. Mossø er med sine 17 km2 Jyllands næststørste ferskvandssø (efte... Læs mere

 13. Rusland (Køkken)

  Flere forhold har været bestemmende for det russiske køkken, bl.a. fattigdommen, som store dele af befolkningen har lidt under, landets udstrækning og de... Læs mere

 14. Menneskets udnyttelse af søernes fiskebestande

  Oldtiden Placeringen af oldtidens bopladser ved bredden af søer, fund af fiskeredskaber (kroge, lystre, ruser, fiskegærde) og endelig måltidets rester, ne... Læs mere

 15. De levende organismers indvandring

  Alle livsformer i Østersøområdet er indvandret fra de omgivende farvande eller fra søer og vandløb efter sidste istid – kun de såkaldte istidsrelikte... Læs mere

 16. Fisk

  Damme kan som nævnt være helt uden fisk. Det kan skyldes manglende indvandring, for ringe levevilkår, iltsvind, udtørring eller bundfrysning. Indvandring... Læs mere

 17. Fuglenes samspil med fødeorganismerne

  Fugle kan reagere meget hurtigt på ændringer i fødens tilstedeværelse. Er der pludselig meget føde et bestemt sted, samles fuglene det pågældende ste... Læs mere

 18. Ferskvandsfiskeri

  Ferskvandsfiskeri er fiskeri i søer og åer. Der fiskes efter bl.a. ål, sandart, aborre, gedde, laks, havørred, helt, skalle o... ... Læs mere

 19. Vandløbenes fiskearter

  Fiskearter fra udspring til udløb Øverst i vandløbet dominerer oftest tre- og nipigget hundestejle, ørred, elritse og bæklampret. Nederst i vandløbet ... Læs mere

 20. Fiskenes fødevalg og øvrige livsstrategier

  En af de mest afgørende faktorer for, hvorfor en given fisk har sin særlige adfærd og udformning, dvs. sin særlige livsstrategi, er de tilpasninger, der ... Læs mere

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki