Du søgte efter sandsynlighed

Viser 41-60 af 100

 1. skypumpe

  snabellignende hvirvelsky, der fra undersiden af en regnsky (cumulonimbus) strækker sig ned mod hav- eller jordoverfladen. Lufttrykket i skypumper er ekstr... Læs mere

 2. Raschmodel

  statistisk model udviklet omkring 1960 af G. Rasch til analyse af duelighedstest, fx intelligenstest og holdningstest baseret på en række spørgsmål i et ... Læs mere

 3. københavnerfortolkningen

  ...The Copenhagen Interpretation, betegnelse for Niels Bohrs fortolkning af kvantemekanikken og de tilsyneladende selvmodsigelser, denne teori rummer....I den ... Læs mere

 4. bevis

  inden for logikken et argument, hvor man slutter sig til sandheden af en konklusion ud fra sandheden af visse andre udsagn, præmisser. Beviser kan være mere ... Læs mere

 5. last

  (af mnty. last, afledt af lade 'læsse'), inden for byggeteknik de kræfter, der påvirker bærende konstruktioner hidrørende fra egenvægt, nyttelast (fx per... Læs mere

 6. episke love

  (af gr. epikos , af epos), karakteristisk for sagn, eventyr, myter og folkeviser er deres tendens til overskuelighed, skematisering og plastisk klarhed samt de... Læs mere

 7. informationssøgning

  både den adfærd og den computerbaserede proces, der finder sted ved indhentning af information fra et informationssystem, fx et bibliotek, en database eller ... Læs mere

 8. TSE

  ...transmitteret spongiform encefalopati, sygelig nedbrydning af hjernevæv fremkaldt af særlige, smitsomme proteiner, prioner, der kan overføres mellem fors... Læs mere

 9. Jakob Bernoulli

  Jacques Bernoulli, 27.12.1654-16.8.1705, schweizisk matematiker (uddannet teolog). Fra 1687 til sin død var Bernoulli professor i matematik ved universitet... Læs mere

 10. Dina Vinhofvers

  senest 1620-senest 1651, hovedpersonen i Dinasagen. Efter ophold i Lübeck boede Dina fra ca. 1650 i København med sin elsker, oberstløjtnant ... ... Læs mere

 11. lokalisering

  kvantefysisk effekt, der forhindrer elektronernes frie bevægelse gennem et fast stof. Ifølge kvantemekanikken vil elektronerne i et fast stof befinde sig i k... Læs mere

 12. arveprognose

  forudsigelse af en given arveligt betinget egenskabs (herunder sygdoms) udvikling hos et individ eller dets afkom. En arveprognose baseres på kendskabet til f... Læs mere

 13. Imhotep

  ca. 2600 f.Kr., egyptisk arkitekt og læge for kong Djoser, der regerede i Egyptens 3. dynasti. Imhotep var med stor sandsynlighed arkitekten bag den ældste k... Læs mere

 14. arcsin-loven

  udtrykker i spilteori (for et x mellem 0 og 1) en tilnærmet sandsynlighed for, at en spiller i en række 'fair' spil har ført højst x∙100% af tiden. De... Læs mere

 15. dødsformodningsdom

  dom, hvorefter en bortebleven person anses for afgået ved døden med de deraf følgende retsvirkninger efter en særlig fremgangsmåde og med varierende fri... Læs mere

 16. tau-partikel

  elementarpartikel af klassen lepton med en masse, der er 3477 gange elektronens masse, opdaget i 1975. Tau-partiklen er negativt elektrisk ladet, men har en ..... Læs mere

 17. Tyr

  søn af Odin, krigs- og formentlig retsgud i den nordiske mytologi. Tyr er efter al sandsynlighed identisk med den indoeuropæiske himmelgud, som i Indien h... Læs mere

 18. kinselektion

  ... (1. led af eng. kin 'slægt, slægtskab'), slægtskabsselektion, selektion for arvelige egenskaber inden for grupper af beslægtede individer. I selektions... Læs mere

 19. styrkelære

  læren om materialers og konstruktioners deformationer og bæreevne under forskellige geometriske, fysiske og statiske eller dynamiske betingelser....De geomet... Læs mere

 20. hacienda

  ... (sp., af lat. facienda 'hvad der bør gøres', af facere 'gøre'), stor landejendom, især i Latinamerika. Visse steder, bl.a. i Chile, bruges betegnelsen ... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki