Du søgte efter sedimentation

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste
 1. sedimentation

  (se sediment), bundfaldsdannelse. ... Læs mere

 2. akkommoderingsrum

  geologisk udtryk for det rum, der er til rådighed for sedimentation. Det opstår, ved at et aflejringsbassins underlag synker ind, og/eller ved at havniveauet... Læs mere

 3. sedimentationsprocesser

  processer, hvori partikler synker (sedimenterer) i en gas eller en væske. Naturlig (geologisk) sedimentation i luft eller vand kan føre til dannelse af lag a... Læs mere

 4. klaring

  fjernelse af uklarheder fra en væske. Uklarhed forårsages af fine partikler eller af større, stærkt væskeholdige (kvældede) korn. Klaringen kan ske ved f... Læs mere

 5. suspension

  (afledn. af lat. suspendere 'ophæve'), flydende blanding af faste partikler i en væske. I naturen dannes suspensioner af fx lerpartikler i vandløb, hvorimod... Læs mere

 6. gravitationsseparation

  adskillelse af en blanding af partikler og en væske eller en gas ved sedimentation, hvilket vil sige, at partiklerne under tyngdekraftens påvirkning synker i... Læs mere

 7. kumulatbjergart

  (1. led afledt af lat. cumulare 'opstable'), plutonisk magmabjergart dannet ved lagvis akkumulation af mineraler i et magmakammer. Den klassiske opfattelse er,... Læs mere

 8. alluviale sedimenter

  ...flodaflejringer, sedimenter aflejret i et flodsystem. De består typisk af grus og sand, men ler kan også aflejres, hvor strømningshastigheden er lav, og ... Læs mere

 9. rystebord

  svagt hældende, vibrerende bord, som benyttes til adskillelse af blandinger af formalede mineraler, fx metalmalme fra mindre værdifulde materialer som feldsp... Læs mere

 10. Det åbne lands fremtid

  Indledning Landskabets ansigt Den svenske landskabsmaler Niels Brusewitz har sammenlignet landskabet med et ansigt. Man ser ikke ændringerne i det fra dag t... Læs mere

 11. klassifikation

  ... Læs mere

 12. turbidit

  (af eng. turbid 'grumset', af lat. turbidus 'urolig, oprørt', og -it), sediment eller sedimentær bjergart afsat fra, eller antaget at v... ... Læs mere

 13. Holstein Mellemistid

  Efter Elster Istid fulgte en ny varmeperiode, Holstein Mellemistid, der menes at have fundet sted for mellem 410.000 og 390.000 år siden. Plantevæksten Sø... Læs mere

 14. sedimentært bassin

  Et mere eller mindre afgrænset område, hvor tykke lag af sedimenter aflejres, ofte som følge af en gradvis indsynkning af jordoverfladen, betegnes et sed... Læs mere

 15. Litteratur: De danske farvandes geologi

  Supplerende læsning Hermansen, B. & J.B. Jensen. 2000. Digitalt kort over Havbundssedimenter omkring Danmark 1:500.000 (CD). – Danmarks og Grønlands ... Læs mere

 16. Vandløbs og søers naturlige udviklingshistorie

  Naturlig opfyldning og tilgroning Vandløbs- og søbassiner kan begge fyldes op med sediment og vokse til over tid, men der er en vigtig forskel mellem vand... Læs mere

 17. Elster Istid

  Den første istid, hvis aflejringer kan spores over større dele af Danmark, er Elster, der varede fra ca. 490.000 til 410.000 år før nu. Der er fundet afl... Læs mere

 18. Eem Mellemistid

  Saale Istid blev afløst af Eem Mellemistid. Boredata fra iskernerne i Grønland og Antarktis samt fra de ækvatoriale marine dybhavskerner viser, at Eem beg... Læs mere

 19. Tidlig Paleocæn, Danien: fortsat kalkaflejring

  Stevns Klint giver et fornemt indblik i aflejringerne fra Tidlig Danien. Efter dannelsen og hærdningen af den markante erosionsflade, der afskærer toppen a... Læs mere

 20. Ordovicium

  I løbet af Ordovicium bevægede Baltica sig mod nord for i Silur at befinde sig tæt ved Ækvator. På sin lange rejse mod Ækvator roterede kontinentet mod... Læs mere

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki