Du søgte efter sedimenter

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. sedimenter

  aflejringer bestående af løse, usammenkittede partikler. De tilsvarende sammenkittede aflejringer betegnes ... ... Læs mere

 2. sedimenter (biologi)

  Sedimenter i søer, fjorde og andre vandområder er levested for et ofte rigt plante- og dyreliv. Hvor der er lys nok, vokser vandplanter, og i havet rød- o... Læs mere

 3. sedimentært bassin

  Et mere eller mindre afgrænset område, hvor tykke lag af sedimenter aflejres, ofte som følge af en gradvis indsynkning af jordoverfladen, betegnes et sed... Læs mere

 4. limniske sedimenter

  (1. ord af gr. limne 'sø, dam'), geologisk udtryk for aflejringer dannet i søer, se lakustrine sedimenter. ... Læs mere

 5. kontinentale sedimenter

  sedimentære aflejringer dannet på land eller i floder og søer omfattende glaciale, æoliske, ... ... Læs mere

 6. fluviale sedimenter

  (af lat. fluviatilis 'flod-', af fluvius 'flod'), fluviatile sedimenter, aflejringer, oftest sand og grus, afsat af strømmende vand i floder. Se sedimenter. ... Læs mere

 7. marine sedimenter

  aflejringer dannet i havet. Marine sedimenter omfatter en lang række bjergartstyper, bl.a. sand- og lersten, skrivekridt og koralkalk, og er ofte rige på fos... Læs mere

 8. alluviale sedimenter

  ...flodaflejringer, sedimenter aflejret i et flodsystem. De består typisk af grus og sand, men ler kan også aflejres, hvor strømningshastigheden er lav, og ... Læs mere

 9. lakustrine sedimenter

  (1. ord afledt af lat. lacus 'sø'), limniske sedimenter, søsedimenter, aflejringer dannet i søtyper, der spænder fra dybe, permanente ferskvandssøer til l... Læs mere

 10. æoliske sedimenter

  vindtransporteret materiale i ler(støv)-, silt-, sand- og fingrusfraktionerne. Æoliske siltaflejringer, også benævnt løss, dækker store områder i Kina, ... Læs mere

 11. geosynklinal - sedimenter

  (gr. geo- + synklinal), lang og smal indsænkning i jordskorpen, hvori der foregår en stærk aflejring af sedimenter. ... Læs mere

 12. fluvisol

  jordtype, som ifølge FAO/UNESCOs internationale jordklassifikationssystem jordbundsmæssigt kun er svagt udviklet, idet den findes på unge, vandaflejrede ... Læs mere

  Tags:

 13. ferskvandsaflejringer

  materiale aflejret i floder, søer eller moser, se sedimenter. ... Læs mere

 14. tørkesprækker

  iøjnefaldende revnemønster i finkornede sedimenter, især ler, skabt ved udtørring. Sedimenttypen kan i fugtig tilstand indeholde store mængder vand, hv... Læs mere

 15. Puerto Rico-graven

  Atlanterhavets eneste dybhavsgrav; den løber parallelt med Puerto Ricos nordkyst, 1750 km lang og 100 km bred. I Milwaukeedybet længst mod vest når dybden... Læs mere

 16. sediment

  inden for geologi aflejret materiale, se sedimenter. ... ... Læs mere

 17. glacialt sediment

  (af lat. glacialis 'af is', af glacies 'is'), morænemateriale, eng. till, usorteret aflejring bestående af en sammenblanding af ler, sand, grus og sten, afle... Læs mere

 18. bundformer

  aflejringsformer af silt, sand eller grus dannet af bølger, strømmende vand eller vind. Se sedimenter. ... Læs mere

 19. luvsidetilsanding

  bundfældning af sedimenter på opstrøms side af høfder, moler og andre bygværker, som stikker ud i havet eller floder, hvor strømme fører sedimenter af s... Læs mere

 20. Navicula

  (lat., dim. af navis 'skib', pga. den bådlignende form), den største slægt af kiselalger med over 1000 arter. Cellerne er ofte lancetformede og har en rafe:... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki