Du søgte efter selveje

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. selveje

  personlig besiddelse, i dansk sprogbrug især forbundet med landbosamfundet, hvor det tidligere næsten helt dominerende fæste i perioden fra midten af 1700-t... Læs mere

 2. fæstegård

  gård som en fæstebonde havde brugsretten til. Aftale om fæstet blev fastlagt mellem godsejer og fæstebonde i et fæstebrev. I forbindelse med ... ... Læs mere

 3. fæsteafløsning

  fæstegods' overgang til selveje i tiden efter ... ... Læs mere

 4. allodium

  gods, som en bruger har fuld og uindskrænket rådighed over. I middelalderens Frankerrige kunne allodium generelt betegne selveje i modsætning til ufri eje... Læs mere

 5. herlighed

  oprindelig en form for overejendomsret til bondejord, der udløste en afgift, evt. en årlig ydelse, ved tiltrædelse af brugen. Bondejord kunne ofte bortsælg... Læs mere

 6. arvefæste

  form for begrænset selveje, som var udbredt i Danmark fra 1760'erne, til fæstevæsenet blev afviklet ved lov i 1919 (se ... ... Læs mere

 7. C.E. Frijs

  Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, 8.12.1817-12.10.1896, dansk politiker, lensgreve. Frijs var ejer af landets største gods, ... ... Læs mere

 8. selvejende institution

  virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue, men ingen ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter. Den øverste myndighed er e... Læs mere

 9. udstykning

  ...udparcellering, deling af landbrugsejendom. Før landboreformerne fra midten af 1700-t. var brugsstrukturen i Danmark præget af relativ uforanderlighed. Op... Læs mere

 10. grevskab

  len, ejendom, der giver sin indehaver ret til titel af greve. Grevskaber indførtes i Danmark ved grevernes privilegier i 1671. Besidderen af grevskabe... ... Læs mere

 11. Høveltegård

  (1346 Høholt, af høj 'gravhøj' og holt 'skov'), mellem Blovstrød og Birkerød i Nordsjælland er siden 1977 en del af Høvelte Kaserne, fra 1992 Garderka... Læs mere

 12. fast ejendom

  i almindelig juridisk sprogbrug et afgrænset areal, et grundstykke, med eventuelle derpå værende bygninger. Lovgivningen anvender ikke ejendomsbegrebet på ... Læs mere

 13. landboreformerne

  lovgivningsarbejde i Danmark i sidste halvdel af 1700-t. og beg. af 1800-t., som medførte omlægning af landbruget og store retlige, økonomiske og sociale ... Læs mere

 14. gods

  egl. ejendom eller besiddelse af værdier, men også visse vægtige genstande, fx støbegods. Mens ordet gods i ældre tid især blev anvendt om jordegods, dvs... Læs mere

 15. Christian Ditlev F. Reventlow

  Christian Ditlev Frederik Reventlow, 11.3.1748-11.10.1827, dansk lensgreve og politiker; bror til ... ... Læs mere

 16. Sejerø

  Sejrø, ca. 10 km lang, smal ø mellem ... ... Læs mere

 17. hoveri

  det pligtarbejde, som bønderne ydede til hovedgårdenes drift eller til det offentlige. I begge tilfælde var hoveri en del af afgiften for brugen af jord ... Læs mere

 18. Falster

  ø på 514 km2 med 42 352 indb. (2014). Falster er forbundet med Lolland ved hjælp af Guldborgsundtunnelen og broer ved ... ... Læs mere

 19. jordlove (Jordlovgivningen i Danmark)

  De gentagne forbud mod nedlæggelse af bøndergårde i Danmark i 1600- og 1700-t. kan betragtes som tidlige jordlove, ligesom den såkaldte Majoratslov af 1671... Læs mere

 20. landboreformer

  de dybtgående forandringer i det danske landbosamfund og landbrug i perioden ca. 1750-1814, der skete på baggrund af en omfattende statslig lovgivning og ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki