Du søgte efter servicesamfund

Viser 1-16 af 16

 1. servicesamfund

  ... samfund, hvori hovedparten af arbejdsstyrken er beskæftiget inden for serviceerhverv, se postindustrielt samfund.... ... Læs mere

 2. De Små Tigre

  populær betegnelse for fire af de mindre lande i SØ-Asien, som fra midten af 1960'erne har gennemløbet en meget hastig udvikling: Singapore, ... ... Læs mere

 3. Fourastié-diagram

  model fra ca. 1950 for erhvervsudviklingen i et omr... ... Læs mere

 4. postindustrielt samfund

  stadium i samfundsudviklingen, der følger efter industrisamfund. Teoretisk blev det først defineret af Daniel Bell med bogen The Coming of Post-Industrial So... Læs mere

 5. industrisamfund

  samfundsform, der opstod i 1800-t. som følge af udbredelsen af den industrielle produktionsform. Industrialiseringen medførte helt andre arbejds- og erhve... Læs mere

 6. informationssamfund

  ... samfund, hvori informationsteknologien og informations- eller vidensfunktioner dominerer. Dette kendetegner ved udgangen af 1900-t. hovedparten af de tidli... Læs mere

 7. Spanien - geografi (Erhverv)

  Sammenlignet med det øvrige Vesteuropa har Spanien traditionelt været et landbrugsland, men fremstår i dag som et industri- og servicesamfund. EU-medlemsk... Læs mere

 8. Europa - geografi

  Europa kan anskues både som en verdensdel og som den halvø, der afslutter det eurasiske fastland mod vest. Man taler om en verdensdel, fordi Europa har ha... Læs mere

 9. landbrugsøkonomi (Landbrugets økonomiske udvikling)

  I det førindustrielle samfund var landbrugsbedriften overvejende en selvforsynende produktionsenhed. Da to tredjedele af befolkningen var beskæftiget i landb... Læs mere

 10. Danmark - erhvervsudvikling

  Danmarks naturlige resurser er begrænsede. De består først og fremmest af landbrugsjorden, der gennem en lang periode er blevet stærkt forbedret ved menn... Læs mere

 11. Den knappe fritid

  Igennem 1980'erne og 1990'erne blev det for mange vanskeligere at nå dagens gøremål. Årsagerne hertil var mange. Forøget transporttid var en vigtig fakt... Læs mere

 12. Taiwan (Geografi)

  Taiwan består af hovedøen og mange mindre øer, herunder Penghu Lietao (Pescadorerne), Mazu og Qimei (... ... Læs mere

 13. Sverige - økonomi

  Siden Sverige i begyndelsen af 1930'erne blev ramt af den store depression, har den offentlige sektor spillet en afgørende rolle i samfundsøkonomien. Det s... Læs mere

 14. 1900-tallet

  det 20. århundrede. Udviklingen i 1900-t. har ført til ændrede livsvilkår og til nye videnskabelige erkendelser og tilværelsestolkninger. I ... ... Læs mere

 15. Vælgerskred: Nye partier på tinge

  'Det var et chok for mig, da jeg hørte, at han, en af landets rigeste advokater, ikke betalte skat. Jeg så ned i en sump. Jeg fik en psykisk stresssituatio... Læs mere

 16. Poul Schlüter

  Poul Holmskov Schlüter, f. 3.4.1929, statsminister, advokat. Poul Schlüter blev student fra Haderslev katedralskole 1948 og efter studier ved Århus og Kbh... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki