Du søgte efter silikatmineraler

Viser 1-20 af 37

Forrige 1 2 Næste
 1. silikatmineraler

  ... de mest udbredte bjergartsdannende mineraler i jordskorpen og den øvre kappe. Den kontinentale jordskorpe domineres af silikatmineralerne feldspatter, pyr... Læs mere

 2. inosilikater

  (af gr. is 'muskel, fiber, sene', gen. inos, og silikat), kædesilikater, silikatmineraler med kædestruktur.... ... Læs mere

 3. melanit

  (se melan-), om en art af en gruppe silikatmineraler. ... Læs mere

 4. silikater

  (af roden i silicium og -at), forbindelser mellem silicium, oxygen og et eller flere metaller. Ofte indgår også hydroxidgruppen (OH). Se silicium (forbindels... Læs mere

 5. achondrit

  (græsk a-, chondros 'klump' og -it), stenmeteorit, som ikke indeholder chondruler (chondrer), dvs. mm-store kuglerunde silikatklumper. Achondritten består af... Læs mere

 6. kappen

  den del af Jordens indre, som ligger mellem skorpen og kernen. Den øvre grænse ligger i 5-70 km dybde, den nedre i ca. 2900 km dybde. Den øvers... ... Læs mere

 7. silica-mætning

  ...silikatmætning, udtryk for forholdet mellem et magmas indhold af siliciumdioxid, SiO2, og andre grundstoffer, der indgår i silikatmineraler, fx magnesium ... Læs mere

 8. oplukning

  i kemien en proces, hvorved uopløseligt stof spaltes i opløselige bestanddele, ofte ved behandling med en stærk syre eller en stærk base. Et karakteristisk... Læs mere

 9. albedo

  den del af solindstrålingen, som reflekteres tilbage til rummet. Når solstrålerne går gennem atmosfæren, reflekteres de af skyer, af støvpartikler og i... Læs mere

 10. skarnmineraler

  calcium- og magnesiumrige silikatmineraler dannet ved kontaktmetasomatose af sedimentære carbonatbjergarter. De findes omkring granitintrusioner. Eksempler er... Læs mere

 11. magnesit

  (af magnesium og -it), bitterspat, hvidt, gråt eller gult mineral med glasglans. Det krystalliserer trigonalt, har hårdheden 3 og massefylden 4-4,5 g/cm3. S... Læs mere

 12. fedtsten

  meget blød og forholdsvis tung, grålig, grønlig eller brunlig bjergart med silkemat overflade. Fedtsten består hovedsagelig af mineralet talk (hårdhed 1),... Læs mere

 13. lapis lazuli

  ... (af lat. lapis 'sten' og gen. af mlat. lazulum, via arab. lāzuwardi fra pers. lājaward 'himmelblå', samme ord som azur), smykkestensmateriale, der ikke ... Læs mere

 14. svovl (mineraler)

  Svovl i naturen findes som rent grundstof, som sulfid-, sulfosalt-, antimonid- og telluridmineraler samt sjældent som thiocyanatforbindelser (SCN) og oxysu... Læs mere

 15. termoluminescens

  ... (af termo- og ... ... Læs mere

 16. smectitgruppen

  lermineraler (mikrokrystallinske lagsilikatmineraler), som omfatter en dioktaedrisk montmorillonit-undergruppe og en trioktaedrisk saponit-undergruppe. ...... Læs mere

 17. feldspat

  gruppe af aluminiumsilikatmineraler, der er tæt beslægtede mht. krystalstruktur og fysiske egenskaber. Feldspatter findes i både magmatiske og metamorfe ... Læs mere

 18. grundstof (forekomst)

  Mere end 90% af atomerne i Universets stjerner og i det støv og de gasser, der findes mellem stjernerne i det interstellare rum, udgøres af grundstoffet hy... Læs mere

 19. beryllium

  (af beryl og -(i)um i grundstofbetegnelser), grundstof nr. 4 placeret i det periodiske systems 2. gruppe; atomtegn Be. ... ... Læs mere

 20. amfibolgruppen

  (af gr. amfibolos 'tvetydig, uvis'), en gruppe af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 37

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki