Du søgte efter singularis

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste
 1. singularis

  (lat., af (numerus) singularis 'ental', af singulus... ... Læs mere

 2. dualis

  sprogvidenskabelig term, numerusform, der optræder ved siden af singularis og pluralis, og som angiver et antal af to, eller at noget fremstår parvis, fx d... Læs mere

 3. pluralis

  (af lat. pluralis (numerus), af plus 'mere', gen. pluris), flertal, grammatisk term; numerusform, som betegner en flerhed af størrelser modsat singularis og u... Læs mere

 4. singulariter

  (lat., af singularis enkeltvis, særlig), i ental; i særlig grad. ... Læs mere

 5. universale

  i typologisk sprogvidenskab fællestræk ved alle sprog, som kan udtrykkes ved universelt gyldige principper; se også sprogtypologi. Begrebet spiller en sto... Læs mere

 6. singularium

  (lat., af singularis enkeltvis, særlig), lægemiddel, der virker mod en bestemt sygdom. ... Læs mere

  Tags:

 7. singulær

  (af lat. singularis enkeltvis, særlig), eneste; sjælden; ualmindelig; egenartet. ... Læs mere

  Tags:

 8. gutnisk

  sproget på ... ... Læs mere

 9. fair

  marked. ... ... Læs mere

  Tags:

 10. tal

  ...numerus, grammatisk kategori, som bygger på en grundlæggende skelnen mellem singularis (ental) og pluralis (flertal) til adskillelse af en enhed over for ... Læs mere

 11. tokharisk

  uddødt indoeuropæisk sprog, der kendes i to varianter, det liturgiske sprog tokharisk A eller østtokharisk og dagligsproget tokharisk B eller vesttokharisk,... Læs mere

 12. estisk

  et finsk-ugrisk sprog, som sammen med bl.a. finsk og karelsk udgør den østersøfinske sproggruppe. Estisk, der tales af ca. 1,1 mio. mennesker, som hovedsage... Læs mere

 13. contango

  (eng., måske en vilkårlig dannelse efter lat. continere omslutte el. contingere berøre (med endelsen -o som i 1. person præsens singularis: contineo el. co... Læs mere

  Tags:

 14. samisk

  tidl. lappisk, sproggruppe inden for den ... ... Læs mere

 15. oceaniske sprog

  østaustronesisk sproggruppe, som omfatter over 400 sprog og tales af ca. 2,5 mio. på øer i Stillehavet. De oceaniske sprog inddeles i melanesiske sprog, .... Læs mere

 16. indoeuropæiske sprog

  sprogæt, der omfatter en række sprogfamilier i Asien og Europa: albansk, armensk, baltoslavisk, germansk, græsk, indoiransk, italisk og keltisk. Hertil k... Læs mere

 17. tyrkisk (Bøjning og syntaks)

  Tyrkisk, der har et undtagelsesløst bøjningssystem, er et agglutinerende sprog, hvor suffikser og bøjningsendelser tilføjes, uden at ordets rod ændres, ... Læs mere

 18. litauisk

  officielt sprog i Litauen, modersmål for ca. 3 mio. (1998) og første fremmedsprog for den øvrige del af befolkningen. Uden for Litauen tales sproget af mi... Læs mere

 19. Forkortelser anvendt i Den Store Danske

  .........afledn....afledning.........afr....afrikansk.........alb....albansk.........am....amerikansk.........Ap.G....Apostlenes Gerninger.........arab....... Læs mere

 20. morfologi

  formlære, læren om ordet og dets opbygning, herunder dets opdeling i morfemer, der er sprogets mindste betydningsbærende enheder. Morfologi opdeles normal... Læs mere

Viser 1-20 af 28

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki