Du søgte efter skaldyrsforgiftning

Viser 1-13 af 13

 1. skaldyrsforgiftning

  forgiftning hos mennesker efter indtagelse af skaldyr (muslinger eller snegle); oftest forårsaget af algegiftstoffer som fx saxitoxin og domoinsyre. Mange ... Læs mere

 2. Dinophysis

  slægt af marine, pansrede dinoflagellater med ca. 200 arter. De fleste forekommer i subtropiske og tropiske have, men flere arter er almindelige i danske farv... Læs mere

 3. Amphidinium

  slægt af dinoflagellater med ca. 100 arter. Findes især i havet og lever som frie auto- og heterotrofe arter eller som symbionter. Enkelte anses for giftige,... Læs mere

 4. red tide

  ... (eng. 'rødt tidevand'), kraftig, undertiden giftig algeopblomstring i havet, hvorunder vandet misfarves. Red tide forårsages oftest af ... ... Læs mere

 5. Alexandrium

  ...Gonyaulax, Protogonyaulax, slægt af marine dinoflagellater med ca. 30 arter. De kan producere meget stærke giftstoffer, bl.a. saxitoxin, som forårsager p... Læs mere

 6. brevetoxin

  (efter algens artsnavn, af lat. brevis 'kort' og toksin), giftstof produceret af den marine dinoflagellat Gymnodium breve. Masseforekomster af denne alge kan f... Læs mere

 7. ciguatera

  (sp., opr. afledt af et indiansk ord med bet. 'giftsnegl'), en i troperne vidt udbredt forgiftning, ofte ledsaget af langvarige sanseforstyrrelser. Ciguatera o... Læs mere

 8. prorocentrum

  (af gr. og lat. prora 'forstavn' og gr. kentron 'spids'), artsrig slægt af marine dinoflagellater, hvoraf de fleste er udbredt i subtropiske og tropiske havom... Læs mere

 9. domoinsyre

  aminosyre, der er giftig for nervesystemet, og som siden 1988 er fundet i flere arter af den marine planktiske kiselalge...Pseudonitzschia. Den findes også ... Læs mere

 10. Gymnodinium

  (af gymno- og gr. dinos 'hvirvel'), slægt af nøgne furealger med ca. 200 kendte arter, hvoraf de fleste forekommer i havet. Gymnodinium er en meget heterogen... Læs mere

 11. kiselalger

  ...Bacillariophyceae, Diatomophyceae, diatoméer, klasse af alger med over 100.000 arter fordelt på ca. 250 slægter, heraf ca. 70 fossile. Kiselalger find... Læs mere

 12. dinoflagellater

  Dinophyceae, furealger, panserflagellater, algegruppe omfattende ca. 4500 arter fordelt på 550 slægter, hvoraf en meget stor del er fossile. Opbygningen ... Læs mere

 13. alger

  fællesbetegnelse for flere vidt forskellige grupper af organismer, hvoraf de fleste kan udføre ... ... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki