Du søgte efter skilling

Viser 1-20 af 61

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. skilling

  (samme ord som shilling), møntenhed, i Danmark oprindelig kun en regnemønt for 12 penninge, præget første gang som sølvmønt under Christoffer 3. af Bayer... Læs mere

 2. rytterpenge

  små sølvmønter på hhv. to og fire skilling lybsk, udmøntet i årene omkring 1620 i Danmark inspireret af russiske kopeker; navnet skyldes forsidens kroned... Læs mere

 3. jomfrutale

  den første tale, som et nyvalgt medlem af Folketinget holder. Ifølge gammel skik indsamles der blandt de øvrige medlemmer af tinget en symbolsk skilling til... Læs mere

 4. ort

  (af mnty. ort 'fjerdedel', egl. 'vinkel', samme ord som ort 'sted'), gammel dansk angivelse for en fjerdedel af mønt- og vægtenheder. Den præcise betydning ... Læs mere

 5. denning

  (af russ. denga 'mønt, møntenhed'), dansk sølvmønt, præget omkring 1619-20 med en vægt på ca. 0,5 g. Mønten var en efterligning af russiske mønter og... Læs mere

 6. duit

  ... (nederl., lånt til da. i formen døjt, muligvis beslægtet med stednavneendelsen -tved), deut, døjt, mindste hollandske ... ... Læs mere

 7. søsling

  (af nty. Sösling, jf. ty. Sechsling, her med bet. 'seks penninge', afledn. af sechs 'seks'), mønt, der fra 1388 blev udmøntet i Lübeck og Nordtyskland, i D... Læs mere

 8. porto

  (af ital. porto, egl. 'bæren', af portare 'bære, bringe'), betaling for postforsendelse, som i Danmark har været og stadig er afhængig af afstand, vægt og... Læs mere

 9. mark

  nordeuropæisk og dansk penge- og møntenhed. I Danmark regnede man fra 1000-t. med 240 penninge på 1 mark. 1 mark penge har oprindelig svaret til vægtenhede... Læs mere

 10. skillingstryk

  småtryk, oftest et enkelt trykark, evt. falset et antal gange til 4, 8, 16 sider - undertiden sågar til en lille bog på ... ... Læs mere

 11. skillingsvise

  eng. street ballad, ty. Moritat, vise, som forekommer i et ... ... Læs mere

 12. hartkorn

  1662-1903 det officielle grundlag for jordvurdering i Danmark og dermed for de derpå hvilende skatter. Hartkorn betyder oprindelig hårdt korn, dvs. rug og by... Læs mere

 13. Skillingen ruller

  Det er næppe muligt at overvurdere kirkens betydning for det senmiddelalderlige samfund. Netop med hensyn til pengevæsenets modernisering kom pavestolen me... Læs mere

 14. lybsk møntvæsen

  Der blev præget mønt i Lübeck sidst i 1000-t., mens den endnu var en slavisk by. Efter nygrundlæggelsen ved Henrik Løve i 1159 fortsatte udmøntningen, og... Læs mere

 15. Køb og salg

  For dagliglivet var det dog småmøntens tilstedeværelse, der afgjorde, i hvilket omfang penge i virkelig mønt kunne spille en væsentlig rolle. Og som mø... Læs mere

 16. frimærker

  mærker, der udgives af respektive postvæsener til frankering af postforsendelser. Verdens første frimærke, One Penny Black, udkom i England den 6.5.1840... Læs mere

 17. Den danske mønt

  1407 træffer vi den nye møntmester i Næstved, Gert Goswinsen Comhaer, der sammen med sin slægtning Goswin Comhaer i 1413 optræder som møntmester i Lund... Læs mere

 18. spurv

  symboliserer – som gråspurv eller husspurv – det grå, hverdagslige og uanselige. I poetisk sammenhæng er den især kendt fra Matt. 10,29: “Sælges ikk... Læs mere

 19. Genrejsningen

  Takket være meget velbevarede arkiver fra tre sjællandske klostre kan vi få et indtryk af, hvorledes man her søgte at overvinde landbrugskrisen. Disse kl... Læs mere

 20. Elektronikkens barndom

  Også på en anden måde var danskerne rykket tættere sammen i løbet af 1850'erne. Den såkaldt elektromagnetiske telegraf revolutionerede kommunikationen ... Læs mere

Viser 1-20 af 61

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki