Du søgte efter skovdyrkning

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste
 1. skovdyrkning

  målrettet styring og regulering af skovøkosystemet, se skov. ... Læs mere

  Tags:

 2. Skovdyrkning

  Skov dyrkes efter forskellige principper, der afspejler naturforholdene, markedets behov og den forstlige praksis på det pågældende sted. Et skovdyrknings... Læs mere

 3. højskov

  skov af højstammede træer, se skovdyrkning. ... Læs mere

 4. overskov

  begreb, der er knyttet til skovdriftsformen mellemskovsdrift, hvor det betegner de øverste etager (højskovsdelen) af mellemskoven. Se også mellemskov og sko... Læs mere

 5. skovbrugsvidenskab

  studiet af skovens drift og biologi, bl.a. forvaltning, skovøkonomi, skovdyrkning og -teknik, forstzoologi og økologi. ... Læs mere

 6. ammetræ

  robust træ, fx birk eller el, der plantes mellem mere følsomme træarter, fx bøg og ædelgran, for at beskytte disse mod frost og tørke. Se skovdyrkning. ... Læs mere

 7. selvforyngelse

  naturlig foryngelse af en skovbevoksning, hjulpet i gang med kunstige midler, fx jordbearbejdning. Ved naturlig foryngelse baseres den nye trægeneration på d... Læs mere

 8. kulisseforyngelse

  skovbrugsudtryk for en foryngelsesform, hvor træerne borttages samtidig på smalle, parallelle striber, mens træerne på de mellemliggende striber (kulissern... Læs mere

 9. skovforyngelse

  afløsning af den foregående generation af skov ved en ny generation, enten ved det naturlige frøfald, ved såning eller ved plantning. De mest almindelige... Læs mere

 10. lystræer

  de mest lyskrævende træer; hertil regnes i Danmark bl.a. birk, bævreasp, lærk, skovfyr, ask og rødel. Lystræarterne tillader relativt meget lys at passer... Læs mere

 11. lavskov

  skovdriftsform, hvor skovforyngelsen sker ved stævning (vegetativ foryngelse), idet støddene fra de fældede træer sætter stødskud, der vokser op til ny s... Læs mere

 12. randforyngelse

  skovdyrkningsmetode, hvor den gamle bevoksning successivt afdrives i smalle striber, der derefter tilplantes, tilsås eller forynges ved selvsåning. Striberne... Læs mere

 13. Carl Mar. Møller

  Carl Marenus Møller, 1891-1978, dansk forstmand, dr. phil. Carl Mar. Møller var professor i skovdyrkning ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1927-... Læs mere

 14. plukhugstdrift

  skovdyrkningsmetode, hvor skoven dyrkes i bevoksninger med træer af forskellig alder, uensaldrende. Det enkelte hugstindgreb begrænses til enkelttræer eller... Læs mere

 15. stormfald

  ... det, at træer fældes af storm. Stormfald opstår, når vindstyrken under storm og orkan overstiger træernes modstandskraft, således at træerne vælter... Læs mere

 16. Jørgen Bo Larsen

  f. 4.1.1949, dansk forstmand, dr.forest. Jørgen Bo Larsen var ansat ved universitetet i Göttingen og ved Statens Forstlige Forsøgsvæsen, inden han 1991 b... Læs mere

 17. International Union of Forestry Research Organizations

  international skovvidenskabelig organisation dannet 1892 med det formål at fremme videnskabeligt baseret bæredygtig skovdyrkning til fremme for økonomi, mil... Læs mere

 18. skov- og naturtekniker

  erhvervsuddannelse, der leder mod et arbejde med praktiske opgaver i skoven, fx plantning og beskyttelse af nye træer. Uddannelsen, hvortil der er adgang me... Læs mere

 19. mellemskov

  skov, som er resultatet af en driftsform, hvor højskovsdrift kombineres med lavskovsdrift. Mellemskov består af en højskov af spredte (hovedsagelig) lystræ... Læs mere

 20. plantage

  (fransk, af planter '(be)plante'), skovareal, der plantes på hidtil skovløst område. I Danmark er plantager blevet anlagt med skiftende formål: klitplan... Læs mere

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki