Du søgte efter skovfyr

Viser 1-20 af 77

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. skovfyr

  ...Pinus sylvestris, nåletræ i slægten fyr; se også plantage. ... Læs mere

  Tags:

 2. sprækkesvamp

  skivesvampe i slægten Lophodermium med nedsænkede, elliptiske, 1-2 mm lange, sorte frugtlegemer, der åbner sig ved en længdespalte. Sprækkesvampe optræd... Læs mere

 3. lysplanter

  planter, der er tilpasset meget lys, og som kun trives, hvor lysforholdene er gode. Hos lysplanter kræver den maksimale fotosyntese mere sollys end hos skygge... Læs mere

 4. skovbrand

  ukontrolleret ild i skov. I Danmark forekommer skovbrand især i de nåletræsdominerede ... ... Læs mere

 5. Norra Kvills nationalpark

  fredet urskov i det nordlige Småland; 114 ha. Parken blev etableret 1927 for at bevare et artsrigt urskovsområde med bl.a. over 350 år gamle bestande af sk... Læs mere

 6. Fyrretid

  periode efter sidste istid, hvor skovfyr var en fremherskende træart, ca. 9300-7900 f.Kr. sammen med birk og ca. 7900-7000 f.Kr. sammen med hassel. Klimaet va... Læs mere

 7. skyggetræ

  mindre lyskrævende træ med tæt løv som fx bøg, der kan trives under dårligere lysforhold end lystræer med mere åbent løv, fx birk, bævreasp, lærk, s... Læs mere

 8. lystræer

  de mest lyskrævende træer; hertil regnes i Danmark bl.a. birk, bævreasp, lærk, skovfyr, ask og rødel. Lystræarterne tillader relativt meget lys at passer... Læs mere

 9. Dueodde

  område på Bornholms sydspids. Dueodde udgør sammen med Strandmarken en del af det store sandflugtsområde mellem ... ... Læs mere

 10. troldeskov

  træsamfund, som kun indeholder forkrøblede og forvredne individer. Troldeskov fremkaldes af ugunstige livsvilkår som fx på stærkt forblæste, næringsfa... Læs mere

 11. Bunken Klitplantage

  plantage på Skagen Odde 12 km syd for Skagen; 6,7 km2. Tilplantningen af klitterne mellem Råbjerg Mile ... ... Læs mere

 12. Præborealtid

  (af præ- og Borealtid), Birke-fyrretid, det første tidsafsnit i ... ... Læs mere

 13. fiskeørn

  ...Pandion haliaetus, eneste medlem af rovfuglefamilien Pandionidae. Det er en ret stor og langvinget fugl af længde 55-58 cm og med vingefang 145-170 cm... Læs mere

 14. plantage

  (fransk, af planter '(be)plante'), skovareal, der plantes på hidtil skovløst område. I Danmark er plantager blevet anlagt med skiftende formål: klitplan... Læs mere

 15. Johann Georg von Langen

  1699-1776, tysk forstmand. Von Langen kom til Danmark i 1763 på foranledning af lederen af Det Kgl. Danske Forstvæsen, overjægermester Carl Christian von... Læs mere

 16. Finland - planteliv

  Størstedelen af Finland ligger inden for den boreale nåleskovszone. Skovene domineres af rødgran og skovfyr, men har ofte et islæt af birk, el, almindeli... Læs mere

 17. birkeregionen

  ...birkezonen, betegnelse for store, sammenhængende skovområder domineret af arter af birk, Betula, især brugt i Skandinavien, hvor birketræer danner så... Læs mere

 18. Norge - plantevækst

  Den norske planteverden er præget af de stærkt skiftende klimatiske og topografiske forhold. Antallet af vildtvoksende arter af karplanter er omkring 1500.... Læs mere

 19. fyr

  ...Pinus, slægt af stedsegrønne nåletræer i ... ... Læs mere

 20. Tisvilde Hegn

  Danmarks ældste klitplantage, beliggende mellem Tisvildeleje ved Nordsjællands kyst og Arresø. Den 13 km2 store ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 77

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki