Du søgte efter sociologi

Viser 41-60 af 100

 1. Bruno Latour

  f. 1947, fransk videnskabssociolog, professor i sociologi ved Écoles des Mines i Paris. Bruno Latour har gjort sig til talsmand for en radikal form for ...... Læs mere

 2. socio-

  (af lat. socius 'fælles, kammerat'), latinsk og internationalt forled, der angiver personers og begrebers forhold til samfundet, fx sociologi 'samfundslære',... Læs mere

 3. anomi

  (gr. anomia, af a- og nomos 'lov'), manglende fælles normer for adfærd i et samfund. Anomibegrebet kan henføres til den franske sociolog É. Durkheim, som i... Læs mere

 4. Rita Liljeström

  f. 1928, finsk-svensk sociolog, lektor i sociologi ved Göteborgs universitet 1971. Siden 1985 har hun haft et professorat ved det svenske Humanistisk-samfunds... Læs mere

 5. Vilhelm Aubert

  1922-1988, norsk sociolog. Aubert var jurist og blev dr. philos. i 1954 på en afhandling om straffens sociale funktioner. Fra 1963 var han professor ved Unive... Læs mere

 6. system

  helhed, der består af sammenhængende eller indbyrdes relaterede dele organiseret efter bestemte principper. Begrebet anvendes i bred forstand i mange forskel... Læs mere

 7. indholdsanalyse

  analysemetode, som tilstræber en objektiv, systematisk og kvantitativ beskrivelse af en kommunikations eksakte indhold. At metoden er objektiv betyder, at uaf... Læs mere

 8. postmodernisme

  en række delvis forbundne retninger, der siden 1970'erne har gjort sig gældende inden for filosofi, arkitektur, billedkunst, litteratur, dans, film og soci... Læs mere

 9. Fei Xiaotong

  1910-2005, kinesisk sociolog og politiker, ofte beskrevet som den kinesiske sociologis fader. Fei Xiaotong var 1987-97 formand for Den Demokratiske Liga, et... Læs mere

 10. social forandring

  ændringer i samfundet og andre sociale systemer og hermed et centralt forskningsfelt inden for samfundsvidenskaberne mhp. teoriudvikling og afdækning af grun... Læs mere

 11. metodologisk individualisme

  forskningsretning og metodisk grundsyn inden for samfundsvidenskab og humaniora, herunder sociologi, politologi, økonomi, historie, etnologi og antropologi, h... Læs mere

 12. Jon Elster

  f. 1940, norsk filosof og samfundsteoretiker, fra 1995 professor ved Columbia University i New York. Elster har behandlet grundlæggende spørgsmål i teorier ... Læs mere

 13. Neil Smelser

  f. 1930, amerikansk sociolog, 1958-94 tilknyttet University of California, Berkeley, fra 1971 som professor. Han har især arbejdet med sociale bevægelser, so... Læs mere

 14. socialhistorie

  faghistorisk gren, som beskæftiger sig med sociale forhold og strukturer, herunder bl.a. befolkningsforhold, slægtsforhold, lokalsamfund, sociale grupper og ... Læs mere

 15. kollektiv handling

  samarbejde mellem individer mhp. at varetage fælles interesser. Den kollektive handling kan antage forskellige former, fx strejker, demonstrationer eller orga... Læs mere

 16. kriminalsociologi

  (lat. kriminal- + sociologi), læren om de samfundsmæssige årsager til forbrydelse. ... Læs mere

 17. Dag Østerberg

  f. 1938, norsk sociolog og filosof, professor i sociologi ved universitetet i Oslo 1981-91 og herefter ved Institut for Musikvidenskab og Teater sammesteds. Ø... Læs mere

 18. Gudmund Hernes

  f. 1941, norsk sociolog og socialdemokratisk politiker. Hernes var professor i sociologi ved Universitetet i Bergen 1971-89, hvor han bl.a. sammen med Johan P.... Læs mere

 19. Reinhard Bendix

  1916-1990, tysk-amerikansk professor i politisk videnskab og sociologi. Bendix arbejdede især med social stratifikation og mobilitet samt med analyser af forh... Læs mere

 20. Eduardo Mondlane

  20.6.1920-23.2.1969, mozambiquisk oprørsleder. Mondlane, der havde en doktorgrad i sociologi fra USA, indledte i 1961 sit politiske arbejde mod det portugisis... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki