Du søgte efter sociologisk

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. sociologisk

  (se sociologi), vedr. sociologi; samfundsmæssig. ... Læs mere

 2. sociologisk skala

  statistisk redskab til måling og analyse af sociale fænomener, almindeligvis individers holdninger, vurderinger eller egenskaber, men kan også omfatte måli... Læs mere

 3. Sociologisk teori

  ... Læs mere

 4. Sociologisk metodologi

  ... Læs mere

 5. bytteteori

  sociologisk teori, der bygger på den antagelse, at sociale relationer er udvekslinger, der giver den enkelte højest mulig nytte. ... Læs mere

 6. Guttman-skala

  (efter den amerikansk-israelske socialpsykolog Louis Guttman, 1916-87), rangordning af intensiteten i individers holdninger til et emne. Se sociologisk skala. ... Læs mere

 7. fængselssamfundet

  sociologisk fagudtryk for forholdene i fængsler, se fængselsforskning. ... Læs mere

 8. naturdeterminisme

  opfattelse af forholdet mellem natur og samfund, som især tidligere spillede en vis rolle inden for samfundsvidenskaberne. Naturen, især klimaet, havde i d... Læs mere

 9. relativ deprivering

  (1. ord af lat. relativus, af relatio, se relation), sociologisk betegnelse for følelse af afsavn og forholdsmæssig fattiggørelse hos det enkelte individ el... Læs mere

 10. livsforløb

  de livsfaser, et individ gennemlever fra fødsel til død. Begreberne livsforløb og livscyklus bruges begge til at beskrive dette forløb. Livsforløbsteorier... Læs mere

 11. opinionsforskning

  (1. led af lat. opinio 'mening'), forskning i verbale udtryk for holdninger, ofte tilkendegivet som svar på en forespørgsel, dvs. gennem en opinionsundersøg... Læs mere

 12. Likert-skala

  sociologisk skala til måling af holdninger, udviklet af den amerikanske socialpsykolog Rensis Likert (1903-81). Forsøgspersoners grader af samtykke/modvilje ... Læs mere

 13. Simon Dubnow

  1860-1941, jødisk historiker fra Hviderusland, bosat i Berlin 1922-33, derefter i Riga. Dubnows livsværk udgøres af Det jødiske Folks Verdenshistorie (10 b... Læs mere

 14. hverdagsbevidsthed

  ...common sense knowledge, den viden, som ligger til grund for vores vanlige aktiviteter og for vores oplevelse af det daglige liv, hverdagslivet. Inden for so... Læs mere

 15. Paul Felix Lazarsfeld

  1901-1976, østrigsk-amerikansk sociolog; emigrerede i 1933 til USA. Lazarsfelds forskning i amerikansk vælgeradfærd resulterede i en række teorier om masse... Læs mere

 16. skole

  forskellige retninger inden for kunst og videnskab, fx Chicagoskolen , der betegner hhv. en arkitekturretning og økonomisk og sociologisk forskning ved Univer... Læs mere

 17. modkultur

  sociologisk betegnelse for forskellige former for ungdomskulturel livsstil, der tilstræber at være i opposition til forældregenerationens livsstil. Kendeteg... Læs mere

 18. Henry Thomas Buckle

  24.11.1821-29.5.1862, britisk historiker. Som positivist søgte Buckle i sit eneste værk, History of Civilization in England (2 bd., 1857-61, ufuldendt), ef... Læs mere

 19. ny-institutionalisme

  samfundsvidenskabelig forskning, som fra midten af 1970'erne har fornyet interessen for at studere institutioners betydning for forståelsen af bl.a. historie,... Læs mere

 20. social status

  sociologisk betegnelse knyttet dels specifikt til individers positioner i forskellige mindre grupper, dels generelt til individers eller gruppers placering i s... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki