Du søgte efter soløje

Viser 1-16 af 16

 1. soløje

  ... ...Helianthemum, slægt i soløjefamilien med ca. 110 arter af dværg- eller småbuske med blomsterne siddende i klaselignende stande. De har fem bægerbla... Læs mere

 2. heliantemum

  (af lat. Helianthemum, af gr. heli- + anthemion blomst), soløje; en slægt af soløjefamilien. ... Læs mere

 3. halvbusk

  plante, der er forveddet i sin nedre del, men har urteagtige stængeldele, der ofte fryser bort om vinteren. Blandt andet arter af soløje, timian og visse er ... Læs mere

 4. alvar

  steppeagtigt landskab med en tynd jordbund direkte på kalksten. Alvar forekommer på Öland, Gotland, lokalt i Västergötland samt i Estland. Floraen er kara... Læs mere

 5. soløjefamilien

  ...Cistaceae, plantefamilie med syv slægter og ca. 175 arter, især udbredt i Middelhavsområdet, hvor slægterne Cistus, Helianthemum (... ... Læs mere

 6. Råstof- og grundvandsindvinding

  Indvinding af råstoffer Det åbne land i Danmark er blevet meget påvirket af råstofindvinding. Grus, sand, ler og kridt er blevet udvundet af den danske u... Læs mere

 7. Öland

  svensk ø i Østersøen; 1344 km2, 24.640 indb. (2010). Øen er 135 km lang, men kun 16 km bred på det bredeste sted. En 6 km lang bro over Kalmarsund, ... Læs mere

 8. laudanum

  (vist omdannelse af mlat. labdanum via lat. ladanum 'blød harpiks', af gr. ladanon, af plantenavnet ladon, ledon 'soløje', se Cistus), betegnelse oprindelig ... Læs mere

 9. Strandrørsumpenes planter

  Rørsumpe er plantesamfund, der er domineret af høje, græsagtige sumpplanter. De er tilpasset til at vokse på en fugtig, ofte vandmættet eller vanddække... Læs mere

 10. Arter med udbredelsesgrænse i eller nær Danmark - kompasset rundt

  Nordlige arter Få åbentlandsarter har sydgrænse i Danmark (figur 15-17). Blandt planterne gælder det hvidgrå draba (figur 5-9) og hønsebær, som har de... Læs mere

 11. Planternes tilpasninger

  De planter, som særligt trives i græsland, har udviklet en lang række forskellige tilpasninger til de fremherskende levevilkår. Nu er naturen jo imidlert... Læs mere

 12. Græslandets oprindelse

  Ligesom skovens planter er græslandsplanterne indvandret efter, at den sidste istids gletsjere var smeltet bort. Det skete for ca. 10.000 år siden, og den ... Læs mere

 13. De første

  Det var et forblæst og koldt landskab, isen efterlod. Intet menneskeligt øje så det. I sommertiden kunne det stå med en egen lysende skønhed. Nogle sted... Læs mere

 14. Saltengens planter

  Saltengene – de geolittorale, græssede strandenge – er rige på plantearter. Det drejer sig dels om arter, der udelukkende eller helt overvejende forek... Læs mere

 15. Senglacial

  Senglacial bliver traditionelt opdelt i perioderne Ældste Dryas, Bølling, Ældre Dryas, Allerød og Yngre Dryas. Under de tre dryasperioder var der kulde o... Læs mere

 16. Levevilkårene i græsland

  Selvom græslandet på afstand kan forekomme ensartet, vil man på nært hold opdage en stor variation i de planter og dyr, som forekommer på forskellige om... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki