Du søgte efter sonorant

Viser 1-7 af 7

 1. sonorant

  (af sonor, lat. sonorus 'klingende, klangfuld'), sprogvidenskabelig betegnelse for klangfyldig og støjfri konsonant, fx nasalkonsonanter som dansk m og n, lik... Læs mere

 2. sonant

  (af lat. sonans, gen. sonantis, præs.part. af sonare 'afgive lyd'), tidligere brugt fonetisk betegnelse for enhver klangfyldig konsonant dannet uden støj, nu... Læs mere

 3. syllabisk

  (via lat. fra gr. syllabikos, afledn. af syllabe 'noget taget under ét, stavelse', af syn- og afledn. af lambanein 'tage'), i sprogvidenskab om stavelsesdanne... Læs mere

 4. fonologi

  (af gr. phone 'lyd, stemme' og -logi), læren om sproglydenes funktion og reglerne for deres udtale. Fonologien søger at finde de konstante og velafgrænsed... Læs mere

 5. sonoritet

  (afledn. af lat. sonorus 'klingende, klangfuld'), fonetisk træk ved talelyde, der dels er klangfyldige, fordi de er stemte, dels dannes med så åben talekana... Læs mere

 6. stemthed

  ... Læs mere

 7. artikulation

  frembringelse af tale. Sproglyde frembringes ved aktiviteter i struben, svælget, ved indgangen til næsehulen ved drøbelen/ganesejlet samt i munden. Aktiv... Læs mere

Viser 1-7 af 7

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki