Du søgte efter spaltelighed

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. spaltelighed

  inden for geologien udtryk for et krystallinsk stofs tendens til ved trykpåvirkning at gå i stykker, spalte, efter bestemte krystallografiske retninger. ... Læs mere

 2. fissilitet

  (af lat.), spaltelighed. ... Læs mere

 3. molybdenit

  (af molybdæn og -it), molybdænglans, blygråt mineral med sølvagtig glans. Det krystalliserer kubisk, har hårdheden 11/2, massefylden 5 g/cm3... ... Læs mere

 4. spat

  (ty., af germ. *spēþa- 'langt, fladt træstykke', egl. 'noget afspaltet'), klare eller lyse mineraler, som har god spaltelighed og glasglans; eksempler er ka... Læs mere

 5. anhydrit

  ...calciumsulfat, farveløst eller hvidt orthorombisk mineral med glasglans. Hårdheden er 3 og massefylden 3,0 g/cm3. Anhydrit har kraftig spaltelighed efter ... Læs mere

 6. fluorit

  ... (af fluor og -it), flusspat, ... ... Læs mere

 7. silt

  bjergart- og mineralfragmenter med kornstørrelse mellem ler og ... ... Læs mere

 8. glas (Glastilstanden)

  er en faststof-form uden krystallernes plane flader, spaltelighed og symmetri. Forskellen på det molekylære niveau er, at atomerne i krystaller er arrangeret... Læs mere

 9. spalt

  tyndt stykke læder, som fremkommer ved spaltning af den garvede hud. Delen mod hårsiden kaldes narvspalt eller narv, den inderste kødspalt eller blot spalt.... Læs mere

 10. blyglans

  ... ...galena, uigennemsigtigt, sølvhvidt, kubisk mineral med metalglans. Massefylden er 7,5 g/cm3 og hårdheden 2,5-3,0. Blyglans har udpræget spaltelighed... Læs mere

 11. spodumen

  ... (af gr. spodoumenos, præs.part. af spodousthai 'blive brændt til aske', afledn. af spodos 'træaske' sigtende til mineralets farve ved iltning), lithium-... Læs mere

 12. calcit

  kalkspat (CaCO3), et af de almindeligste og mest udbredte mineraler og hovedbestanddel i de fleste carbonatbjergarter, fx ... ... Læs mere

 13. carbonatmineraler

  mineraler af stor geologisk og industriel betydning. De har carbonationen (CO3)2- som den vigtigste bestanddel. Denne ion har form som en ligesidet trekant med... Læs mere

 14. feldspat

  gruppe af aluminiumsilikatmineraler, der er tæt beslægtede mht. krystalstruktur og fysiske egenskaber. Feldspatter findes i både magmatiske og metamorfe ... Læs mere

 15. granatgruppen

  mineralgruppe, der er vidt udbredt i metamorfoserede bjergarter, og som bl.a. også findes i tungsand: de røde korn i det sorte sand langs kysterne. Gran...... Læs mere

 16. pyroxener

  ... ...pyroxengruppen, (1. led af pyro- og gr. xenos 'fremmed', fordi pyroxenkrystaller i lavaer tid... ... Læs mere

 17. amfibolgruppen

  (af gr. amfibolos 'tvetydig, uvis'), en gruppe af ... ... Læs mere

 18. læbe-gane-spalte

  samlebetegnelse for medfødte misdannelser, der enkeltvis eller i kombination inddrager overlæben, overkæbegummen og ganen i form af en spaltedannelse. I ... Læs mere

 19. mineraler (Fysiske egenskaber)

   Den kemiske sammensætning og krystalstrukturen bestemmer mineralers fysiske egenskaber. De vigtigste er krystalform, massefylde, hårdhed, farve, glans, br... Læs mere

 20. mineraler

  i videnskabelig forstand naturligt forekommende faste stoffer, der har en veldefineret kemisk sammensætning, og hvis kemiske bestanddele er ordnet regelmæ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki