Du søgte efter spirituskørsel

Viser 1-16 af 16

 1. spirituskørsel

  kørsel, der foretages af en alkoholpåvirket fører af et motordrevet køretøj, fx en bil eller en motorcykel, hvis alkoholkoncentrationen i blodet under ell... Læs mere

 2. promillekørsel

  tidligere anvendt som betegnelse for kørsel, der blev foretaget af en alkoholpåvirket fører af et motordrevet køretøj, fx en bil eller en motorcykel, hv... Læs mere

 3. hæfte

  straf, indført 1933 som den mildeste form for frihedsberøvelse; afskaffet 2001. Hæfte kunne idømmes fra syv dage til seks måneder. De fleste hæftestraffe... Læs mere

 4. kombinationsdom

  delvis betinget, delvis ubetinget dom. En kombinationsdom kan fx lyde på fængsel i ni måneder, dog således at fuldbyrdelsen af seks måneder udsættes og b... Læs mere

 5. alkohol (alkohol og strafferet)

  Retsmedicinske obduktioner, som foretages ved fx dødsfald som følge af trafikulykker eller andre ulykker, selvmord og drab, må ofte suppleres med alkoholu... Læs mere

 6. årsagssammenhæng

  i erstatningsret den grundbetingelse for at kunne gøre en skadevolder erstatningsansvarlig, at den indtrådte skade er en følge af skadevolderens handling el... Læs mere

 7. spiritusprøve

  ... undersøgelse, der foretages i tilfælde, hvor en forudgående indtagelse af spiritus kan have betydning for strafansvar. Spiritusprøver har især betydni... Læs mere

 8. blodprøve

  blod udtaget med henblik på at undersøge dets sammensætning; dette kan ske i forbindelse med udredning af sygdomstilfælde, for at bestemme indholdet af l... Læs mere

 9. bøde

  straf, der indebærer pligt til at betale et pengebeløb. Bødestraf anvendes som oftest ved mindre alvorlig kriminalitet og er den hyppigst anvendte sanktio... Læs mere

 10. Hans Engell

  f. 8.10.1948, dansk politiker og journalist. Engells politiske karriere følger et klassisk mønster. Han var aktiv i Det Konservative Folkeparti fra gymnas... Læs mere

 11. Michael Juul Eriksen

  f. 1970, dansk jurist. Michael Juul Eriksen blev cand.jur. i 1995 og advokat i 1998; forsvarsadvokat med ... ... Læs mere

 12. alkolås

  lås, som er tilsluttet startsystemet på køretøjer eller maskiner, og som forhindrer tænding, hvis førerens promille er over den tilladte grænse. Alko... Læs mere

 13. Nicklas Bendtner

  f. 16.1.1988, dansk fodboldspiller. Nicklas Bendtner begyndte at spille fodbold i 1998 i Tårnby Boldklub, hvorefter han skiftede til KB (se ... ... Læs mere

 14. kørekort

  tidligere førerbevis, dokument, der viser, at en person har ret til at føre motorkøretøj. Der findes forskellige kategorier af kørekort, fx til ... ... Læs mere

 15. Det Konservative Folkeparti

  ...KF, dansk politisk parti. På grund af den privilegerede valgrets afskaffelse ved grundlovsrevisionen i 1915 og svigtende vælgertilslutning reorganisere... Læs mere

 16. Hans Engell

   8.10.1948, forsvarsminister og journalist. Født i Kbh. (Bethlehems). E. blev student fra Sorø akademi 1967 og uddannede sig derefter til journalist på Ber... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki