Du søgte efter sprøjtemidler

Viser 1-20 af 57

Forrige 1 2 3 Næste
 1. sprøjtemidler

  uorganiske eller organiske stoffer til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr samt til vækstregulering af afgrøder både inden for jordbruget, i haver o... Læs mere

 2. sprøjtemiddel

  stof til bekæmpelse af fx sygdomme, ukrudt, skadedyr i afgrøder, se sprøjtemidler. ... Læs mere

 3. økologisk

  1. vedr. økologi; 2. miljøvenlig; som fungerer, er fremstillet mv. på en måde, der skader miljøet mindst muligt (fx om fødevarer fremstillet af råvare... Læs mere

 4. naturvin

  naturlig vin, fransk vin naturel eller vin nature, vin, der er produceret så naturligt som muligt. Naturvin fremstilles af ... ... Læs mere

 5. ASTM

  ...American Society for Testing and Materials, en privat, ikke-erhvervsmæssig organisation, hvis hovedformål er at udgive og revidere standarder af høj kval... Læs mere

 6. svidningsmidler

  sprøjtemidler, der kun ødelægger de dele af planten, hvor sprøjtevæsken afsættes; det modsatte er systemiske midler. Se ukrudt (bekæmpelse). ... Læs mere

 7. stråforkortning

  hæmning af stængelvækst hos planter vha. sprøjtemidler. Stråforkortning anvendes fx i langstråede kornsorter for at hindre, at planterne knækker eller v... Læs mere

 8. grøn afgift

  afgift, der bruges til at dække og styre nogle af de miljømæssige omkostninger, der er forbundet med produktion og forbrug, og som tidligere for det meste... Læs mere

 9. intensivt landbrug

  dyrkningsform, hvor der lægges en stor årlig indsats i hver jordlod; indsatsen kan være økonomisk (brug af maskiner, kunstgødning og sprøjtemidler) ell... Læs mere

 10. sprøjtning

  ... i daglig tale udbringning af sprøjtemidler som plantenæringsstoffer samt ukrudts-, svampe-, insekt- og vækstregulerende midler som en integreret del af ... Læs mere

 11. apnø

  manglende åndedrætsbevægelser. Apnø kan skyldes, at åndedrætscentret i hjernen ikke fungerer normalt (central apnø). Det kan være beskadiget, fx efte... Læs mere

 12. vand (Vandresursen - Vandindvinding i Danmark)

  I Danmark indvindes næsten alt drikkevan... ... Læs mere

 13. Sanofi

  2004-11 Sanofi-Aventis, lægemiddelkoncern med hovedsæde i Paris; dannet 1999 ved fusion af den tyske kemikoncern Hoechst og den franske kemi- og lægemidde... Læs mere

 14. jagtfredning

  fredning af vildtbestanden for at beskytte den mod jagt. Baggrunden for danske og internationale regler om jagtfredning er, at vildtets levesteder, dvs. skove,... Læs mere

 15. hormonforstyrrende stoffer

  syntetiske og naturligt forekommende stoffer, der på forskellige måder forstyrrer den naturlige hormonbalance i dyr og mennesker. Deres virkning kan skyld... Læs mere

 16. H.L. Jensen

  Hans Laurits Jensen, 1898-1977, dansk agronom med speciale i mikrobiologi, dr.agro. 1941. H.L. Jensen rejste til Australien i 1929 og arbejdede som bakteriol... Læs mere

 17. Biodynamisk og økologisk jordbrug

  Økologisk jordbrug udføres på en måde, så omgivelserne påvirkes mindst muligt, fx ved at undgå sp... ... Læs mere

 18. grundvand (forurening og beskyttelse)

  Grundvandsforurening er en kvalitetsforringelse af grundvandet i forhold til dets naturlige kvalitet. Man taler således både om grundvandsforurening i forb... Læs mere

 19. forgiftning

  ...intoksikation, sygdom fremkaldt ved indtagelse eller indånding af et giftigt stof. Næsten alle stoffer kan have giftvirkning, når de indtages i tilstræk... Læs mere

 20. miljøbeskyttelse

  i begyndelsen af 1970'erne blev miljøbeskyttelse et begreb, som fik sin egen lovgivning med udgangspunkt i Miljøbeskyttelsesloven (1974). Også før Miljø... Læs mere

Viser 1-20 af 57

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki